Bendruomenės ir organizacijos

Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio brolija

  Gyvojo rožinio broliją, įsteigtą Kaišiadorių vyskupo, sudaro vyskupijos tikintieji, susiskirstę į atskirus būrelius parapijose, kasdien besimeldžiantys rožinio malda.

  Vadovė – Jolanta Celiešienė, mob. +370 655 63 045

  Sielovadininkas – kun. Algis Ananis (Žasliai)

  El. paštas: gyvojoroziniodraugija@gmail.com

Neokatechumeninio kelio bendruomenė Kaišiadorių vyskupijoje

  Neokatechumeninio kelio bendruomenė, patvirtinta Apaštalų sosto ir veikianti visame pasaulyje, susideda iš mažų bendruomenių parapijose, kurioms priklauso įvairaus amžiaus žmonės - Katalikų Bažnyčios nariai, savo misija skelbiantys Kristų tarp tikėjimą praradusių žmonių.

  Vadovas – Romas Šalkauskas, mob. +370 620 67 016

  Sielovadininkas – kun. Mindaugas Grenda (Kaišiadorys)