XX a. tikėjimo liudytojai

2000 metų didžiojo Krikščionybės jubiliejaus proga popiežius Jonas Paulius II į kankinių sąrašą, Bažnyčios martirologą, naujai įrašė per 30 tūkst. XX amžiaus kankinių. Visuotinės Bažnyčios martirologe dabar yra 114 kankinių iš Lietuvos, tarp jų – 8 iš Kaišiadorių vyskupijos:

  Teofilius MATULIONIS (1873–1962), vyskupas ir kankinys, 16 metų iškalėjęs už tikėjimą įvairiuose Sovietų Sąjungos kalėjimuose ir lageriuose, palaimintuoju paskelbtas 2017 m.;

  Valentinas BALČIUS (1907–1941), kunigas, II pasaulinio karo metu sovietų nužudytas Pusnėje;

  Zenonas BAUŽYS (1907–1947), kunigas, mirė kalėdamas Sibire;

  Andrius JUKNEVIČIUS (1882–1941), kunigas, II pasaulinio karo metu sovietų sušaudytas prie Kaišiadorių;

  Kazimieras LAJAUSKAS (1892–1921), kunigas, lenkų okupacijos metais žandarų kankintas ir nužudytas prie Zibalų;

  Matas LAJAUSKAS (1872–1941), kunigas, II pasaulinio karo metu kankintas ir nužudytas prie Molėtų;

  Konstantinas PAULAVIČIUS (1883–1941), kunigas, II pasaulinio karo metu vokiečių nužudytas prie šv. Liudviko bažnyčios Alytuje;

  Juozas RAKICKAS MIC (1908–1946), kunigas ir vienuolis, po II pasaulinio karo tremiant į Sibirą nužudytas.

Taip pat skaityti „Bažnyčios žinios“. 2000 balandžio 12, Nr. 7. Ekumeninis naujųjų kankinių minėjimas Romoje.