Kurija ir Tribunolas

Kurija

  Kęstučio g. 44
  LT-56124 Kaišiadorys
  Tel. 8 346 52 208 arba 53 950
  El. paštas kurija@ks.lcn.lt

  Raštinės darbo laikas:
  I–V nuo 10 iki 13 val.
  (išskyrus privalomas liturginių ir
  valstybinių švenčių dienas)

Vyskupijos generalvikaras – kun. teol. mgr. Rolandas BIČKAUSKAS (Jieznas)

  Mob. + 370 685 63 473

  Kancleris – kun. bažn. t. lic. Gediminas TAMOŠIŪNAS

  Mob. +370 682 13 512, el. p. gediminas.tamo@gmail.com

  Buhalterė – ses. Kristina VENSKAUSKAITĖ MVS

Kaišiadorių vyskupijos Tribunolas


Kęstučio g. 44, LT-56124 Kaišiadorys
El. paštas tribunolas.ks@gmail.com
Tel. 8 346 52 208
  Oficiolas – kun. bažn. t. dr. Robertas RUMŠAS, mob. +370 652 09 354
  Viceoficiolas – kun. bažn. t. lic. Stasys ČIUPALAS

  Santuokos ryšio ir teisingumo gynėjas – mons. Jonas SABALIAUSKAS

  Notaras – kun. Darius VĖLYVIS

  Teisėjai:

   kun. teol. mgr. Algis ANANIS
   kun. teol. mgr. Rolandas BIČKAUSKAS
   kun. bažn. t. lic. Stasys ČIUPALAS

 Kurija ir Tribunolas   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Kitos įstaigos