Baigtos skaitmeninti Kaišiadorių vyskupijos metrikų knygos (2020)

[ad_1]

2020 m. vasario 12 d. Kaišiadorių vyskupijoje – Birštone įvyko Kaišiadorių vyskupijos metrikinių dokumentų skaitmeninimo rezultatų pristatymas. Tai jau trečioji vyskupija, kurios bažnyčių metrikų knygos buvo suskaitmenintos įgyvendinant Lietuvoje projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“. Kaišiadorių vyskupija skaitmeninimui pateikė daugiau nei 1400 vienetų bažnytinių knygų – metrikų (krikšto, santuokų, laidotuvių), parapijiečių sąrašų ir užsakų, saugotų vyskupijos parapijų archyvuose. Buvo skaitmeninamos seniausios – iki 1920 metų metrikų knygos. Pavyzdžiui, viena seniausių vyskupijos archyvinių knygų – Merkinės parapijos dvipusė santuokų aktų knyga, datuota 1691–1697 m. Svarbu pastebėti, kad sutuoktuvių aktuose galima rasti ir dar senesnių duomenų apie asmenis – sutuoktinių gimimo datas, tėvų vardus ir t.t. Skaitmeninimo darbai pradėti praeitų metų rudenį. Jie vyko trijose vyskupijos vietose – Molėtuose, Elektrėnuose ir Birštone. Vyskupijos kurijai koordinuojant, knygas iš parapijų atrinko ir suvežė klebonai, skaitmeninimui patalpas ir priemones skyrė dekanai.

Pasibaigus darbams, projekto įgyvendintojai – LR Vyriausiojo archyvaro tarnyba Kaišiadorių vyskupijai perdavė kompiuterio laikmeną (išorinį diską) su 43 vyskupijos parapijų (bažnyčių) metrikų knygų ir kitų dokumentų skaitmeninėmis kopijomis. Tikimasi, kad prie šių dokumentų ateityje bus galima prisiliesti ir visiems norintiems.

Plačiau skaityti –
LVK Naujienos: Baigtos skaitmeninti Vilniaus metropolijos Bažnyčios metrikų knygos

Kurijos info

[ad_2]

Scroll to Top