Bendruomenės

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS GYVOJO ROŽINIO BROLIJA

Gyvojo rožinio broliją, įsteigtą Kaišiadorių vyskupo, sudaro vyskupijos tikintieji, susiskirstę į atskirus būrelius parapijose, kasdien besimeldžiantys rožinio malda.

Vadovė – Jolanta Celiešienė, mob. +370 655 63 045
Sielovadininkas – kun. Algis Ananis (Žasliai)

NEOKATECHUMENINIO KELIO BENDRUOMENĖ KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOJE

Neokatechumeninio kelio bendruomenė, patvirtinta Apaštalų sosto ir veikianti visame pasaulyje, susideda iš mažų bendruomenių parapijose, kurioms priklauso įvairaus amžiaus žmonės – Katalikų Bažnyčios nariai, savo misija skelbiantys Kristų tarp tikėjimą praradusių žmonių.

Vadovas – Romas Šalkauskas, mob. +370 620 67 016
Sielovadininkas – kun. Mindaugas Grenda (Kaišiadorys)

Scroll to Top