Vyskupijos kuriją sudaro įstaigos ir asmenys, padedantys vyskupui vadovauti vyskupijai, ypač jos sielovadai, ir tvarkyti vyskupijos administracinius reikalus bei vykdyti teisinę galią.

Kaišiadorių vyskupijos tribunolas nagrinėja bažnytinės santuokos negaliojimo bylas.

Vyskupijos pastoracinės struktūros – Katechetikos centras, Jaunimo centras, Caritas, Šeimos centras – įsikūrę Sielovados centre: Birutės g. 9, LT-56124 Kaišiadorys

KURIJA

TRIBUNOLAS

CARITAS

JAUNIMO CENTRAS

KATECHETIKOS CENTRAS

ŠEIMOS CENTRAS

SVEČIŲ NAMAI

MUZIEJUS

KURIJA

Kęstučio g. 44 LT-56124 Kaišiadorys
Tel. +370 346 52 208
El. paštas: kurija@kaisiadoriuvyskupija.lt

Raštinės darbo laikas:
I–V nuo 10 iki 13 val.
(išskyrus privalomas liturginių ir valstybinių švenčių dienas)


Vyskupijos generalvikaras – kun. teol. mgr. Rolandas BIČKAUSKAS (Jieznas)
Mob. + 370 685 63 473

Kancleris – kun. bažn. t. lic. Gediminas TAMOŠIŪNAS
Mob. +370 682 13 512
el. paštas: gediminas.tamo@gmail.com

Buhalterė – ses. Kristina VENSKAUSKAITĖ MVS

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS TRIBUNOLAS

Kęstučio g. 44 LT-56124 Kaišiadorys
Tel. +370 346 52 208
El. paštas: 

tribunolas.ks@gmail.com

arba

tribunolas@kaisiadoriuvyskupija.lt


Oficiolas – kun. bažn. t. dr. Robertas RUMŠAS, mob. +370 652 09 354
Viceoficiolas – kun. bažn. t. lic. Stasys ČIUPALAS
Santuokos ryšio ir teisingumo gynėjas – mons. Jonas SABALIAUSKAS

Notaras – kun. Darius VĖLYVIS

Teisėjai:
kun. teol. mgr. Algis ANANIS
kun. teol. mgr. Rolandas BIČKAUSKAS
kun. bažn. t. lic. Stasys ČIUPALAS

CARITAS

Adresas: Birutės g. 9 LT-56124 Kaišiadorys
El. paštas: caritas@kaisiadoriuvyskupija.lt


Direktorius – mons. Rimvydas JURKEVIČIUS (Kaišiadorys), mob. +370 615 29 005
Reikalų vedėja – Gražina CVILIKIENĖ, mob. + 370 612 59 170


Veikla

Nuo 1989 m. veikianti vyskupijos Caritas organizacija vienija Kaišiadorių vyskupijos parapijų ir kitų institucijų Caritas grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. Caritas grupės veikia didesnėse vyskupijos parapijose.

JAUNIMO CENTRAS

Adresas: Birutės g. 9 LT-56124 Kaišiadorys
El. paštas: jaunimo.c@kaisiadoriuvyskupija.lt
Šiuo el. paštu galima užsisakyti KVJC kasmėnesinį naujienlaiškį …


Vadovė – Rimantė JAGELAVIČIŪTĖ, mob. +370 601 91 642


Veikla

Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centras, įsteigtas 2000 m., siekia sustiprinti jaunimo pastoraciją vyskupijoje; remia jaunimo veiklą dekanatuose ir parapijose, konsultuoja jaunimo vadovus, skatina katalikiškų jaunimo grupių bendravimą ir bendradarbiavimą, palaiko ryšius su kitų vyskupijų jaunimo centrais bei partneriais užsienyje.

KATECHETIKOS CENTRAS

Adresas: Birutės g. 9 LT-56124 Kaišiadorys
El. paštas: katechetikos.c@kaisiadoriuvyskupija.lt


Vadovė – Rita PANKIENĖ, mob. +370 618 75 654


Veikla

Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centras, įsteigtas 1990 m., koordinuoja tikybos mokytojų darbą, analizuoja ir skleidžia tikybos mokymo patirtį, rūpinasi tikybos mokytojų dvasiniu ugdymu bei kvalifikacijos kėlimu, bendradarbiauja su Lietuvos katechetikos centru, miestų ir rajonų švietimo institucijomis rengiant pedagogus atestacijai, taip pat rengia seminarus ir teikia metodinę pagalbą parapinės katechezės tema.

ŠEIMOS CENTRAS

Adresas: Birutės g. 9 LT-56124 Kaišiadorys
El. paštas: seimos.c@kaisiadoriuvyskupija.lt


Vadovė – Judita BERNATONIENĖ, mob. +370 671 67 610


Veikla

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro tikslas – ugdyti ir palaikyti šeimą remiantis katalikiškosios moralės principais. Centras organizuoja parengimo Santuokos sakramentui užsiėmimus – kursus dekanatuose, konferencijas, seminarus, taip pat vykdo įvairias krikščioniškų šeimų programas.

Dėl kursų sužadėtiniams informacija teikiama telefonu +370 671 67 610.

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS SVEČIŲ NAMAI – VIEŠOJI ĮSTAIGA „BIRŠTONO TULPĖ“

Adresas: Birutės g. 21, Birštonas
Tel. +370 610 12 656  /  +370 319 56 250


Kaišiadorių vyskupijos poilsio namai „Tulpė“ buvo įkurti 1937 m. Birštone. 1940 m. pastatas buvo nacionalizuotas; 1991 m. vėl grąžintas Kaišiadorių vyskupijai ir po renovacijos Kaišiadorių vyskupo sprendimu jame įkurta viešoji įstaiga „Birštono tulpė“ – vyskupijos svečių namai.

Svečių namuose yra geros sąlygos organizuoti mokymus, rekolekcijas, pailsėti.

BIRŠTONO SAKRALINIS MUZIEJUS

Adresas: Birutės g. 8, Birštonas
Tel. +370 319 65 699


Greta Birštono parapijos bažnyčios, buvusioje klebonijoje, 2000 m. Kaišiadorių vyskupo sprendimu įkurtas Birštono sakralinio meno muziejus. Muziejus lankytojams pristato dvi memorialines ekspozicijas: Palaimintasis Teofilius Matulionis ir Šventosios Romos Bažnyčios kardinolas Vincentas Sladkevičius. Plačiau apie muziejų ir jame veikiančias ekspozicijas bei parodas žiūrėti: http://www.sakralinis.lt/

Scroll to Top