Kurija ir institucijos

Vyskupijos kuriją sudaro įstaigos ir asmenys, padedantys vyskupui vadovauti vyskupijai, ypač jos sielovadai, ir tvarkyti vyskupijos administracinius reikalus bei vykdyti teisinę galią.

Kaišiadorių vyskupijos tribunolas nagrinėja bažnytinės santuokos negaliojimo bylas.

Vyskupijos pastoracinės struktūros – Katechetikos centras, Jaunimo centras, Caritas, Šeimos centras – įsikūrę Sielovados centre: Birutės g. 9, LT-56124 Kaišiadorys

KURIJA

Kęstučio g. 44 LT-56124 Kaišiadorys
Tel. +370 346 52 208
El. paštas: kurija@kaisiadoriuvyskupija.lt

Raštinės darbo laikas:
I–V nuo 10 iki 13 val.
(išskyrus privalomas liturginių ir valstybinių švenčių dienas)


Vyskupijos generalvikaras – kun. teol. mgr. Rolandas BIČKAUSKAS (Jieznas)
Mob. + 370 685 63 473

Kancleris – kun. bažn. t. lic. Gediminas TAMOŠIŪNAS
Mob. +370 682 13 512
el. paštas: gediminas.tamo@gmail.com

Buhalterė – ses. Kristina VENSKAUSKAITĖ MVS

Scroll to Top