Vienuolijos

Vyskupijoje įsikūrusios trys moterų vienuolijos, taip pat darbuojasi ir reziduoja vienuolės iš vienuolijų, įsikūrusių kitose Lietuvos vyskupijose.
  • Aušros Vartų Marijos Ir Šv. Teresėlės Seserų karmeličių kongregacija
  • Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir šv. Brunono seserų kongregacija – Aušrinės Marijos vienuolynas.
  • Kristaus Karaliaus merginų diakonių kongregacija
  • Eucharistinio Jėzaus seserys
  • Marijos, Krikščionių Pagalbos, dukterų instituto seserys

AUŠROS VARTŲ MARIJOS IR ŠV. TERESĖLĖS SESERŲ KARMELIČIŲ KONGREGACIJA

Kongregacijos internetinė svetainė.

Charizma: kontempliacija ir evangelizacija.
Tikslas: padėti rasti maldos kelią arba jį pagilinti, organizuoti rekolekcijas, palydėti dvasiniame gyvenime, padėti parapijos pastoraciniame darbe.

BETLIEJAUS MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IR ŠV. BRUNONO SESERŲ KONGREGACIJA

Charizma: Švč. Trejybės adoracija vienumoje ir broliškame gyvenime.
Tikslas: Dievo garbinimas.

Sąskaita paramai: LT477044060003924454 (į/kodas 191844063).

KRISTAUS KARALIAUS MERGINŲ DIAKONIŲ KONGREGACIJA

Charizma: Kristaus Karalystės plėtimas pirmųjų krikščionių pavyzdžiu.
Tikslas: pagalba parapijos pastoraciniame darbe.

Seserys dirba (ir reziduoja) Kernavės parapijoje.

EUCHARISTINIO JĖZAUS KONGREGACIJOS SESERYS

Kongregacijos internetinė svetainė.

Charizma: nuolanki meilė sekant Eucharistiniu Jėzumi.
Tikslas: mylėti ir šlovinti Eucharistinį Jėzų, padėti žmonėms pažinti ir pamilti Eucharistinį meilės Dievą.

Seserys dirba (ir reziduoja) Guronyse, Žaslių parapijoje, Rožinio slėpinių kelio rekolekcijų namuose.

MARIJOS, KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS, DUKTERŲ INSTITUTO SESERYS

Charizma: prevencinė šv. kun. Jono Bosko sistema.
Tikslas: vaikų ir jaunimo, ypač apleisto, visapusiškas ugdymas ir evangelizacija pagal šv. kun. Jono Bosko prevencinę sistemą.

Seserys dirba (ir reziduoja) Kaišiadoryse – Kaišiadorių vyskupijos jaunimo ir katechetikos centre bei Kaišiadorių parapijoje

Scroll to Top