ROŽINIO SLĖPINIŲ KELIAS, KOPLYČIA IR REKOLEKCIJŲ NAMAI GURONYSE

2002 m. popiežiui Jonui Pauliui II į rožinio maldą įtraukus dar vieną – Šviesos slėpinių dalį, šioje vietovėje – Guronių kaime, Žaslių parapijoje, kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje, pradėtas kurti Rožinio slėpinių kelias. Vieta parinkta šiam kompleksui norint įamžinti Šventosios Romos Bažnyčios kardinolo, itin branginusio Rožinio maldą, atminimą.

Penkios Rožinio slėpinių kelio koplytėlės su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius, ir Švč. Mergelės Marijos statula Rožinio slėpinių komplekse – parke (~ 10 ha plotas) atidengti 2006 m., minint Kaišiadorių vyskupijos 80-mečio sukaktį (kūrinių autorius – prof. A. Kmieliauskas, architektas – S. Petrauskas).

Pietinėje komplekso pusėje 2007 m. duris atvėrė rekolekcijų namai; juos administruoja Eucharistinio Jėzaus seserys; rekolekcijų, seminarų ir kursų programa skelbiama svetainėje „Guronių rekolekcijų namai”. Rekolekcijų namuose taip pat veikia rožinių bei memorialinė Vincento Sladkevičiaus ekspozicija.

2010 m. Guronyse atvėrė duris koplyčia, skirta Eucharistijos šventimui. Koplyčia dedikuota Šv. Juozapui, Kaišiadorių vyskupijos globėjui. Koplyčia visuomet atvira Eucharistijos šventimui piligrimams atvykusiems su kunigu. Tikslesnė informacija – mob. +370 600 56 206 (Eucharistinio Jėzaus seserys) arba tel. 8 346 44 365 (Žaslių parapijos klebonas).

Scroll to Top