VYSKUPAS EMERITAS JUOZAS MATULAITIS

Gimęs 1936 03 08
Kunigas 1964 03 25
Vyskupas 1989 03 18

Biografija

Gimė 1936 m. kovo 8 d. Darsūniškio parapijoje, Kaišiadorių raj.

1960–1964 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1964 m. kovo 25 d. įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai.

Dirbo šiose pareigose: parapijos vikaru Pivašiūnuose (1964-1966), parapijos klebonu – Nemajūnuose (1966-1973), Vievyje (1973-1975), Butrimonyse (1975-1983), Merkinėje (1983-1989), taip pat ėjo Merkinės dekano pareigas.

1989 m. kovo 18 d. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi.

Nuo 1992 m. – Kaišiadorių vyskupijos vyskupas ordinaras.

Nuo 2012 m. kovo 25 d. – Kaišiadorių vyskupas emeritas. Žr. Plačiau: „Kunigystės pilnatvė” (apie vysk. J. Matulaitį) – Kaišiadorių muziejaus leidiniai …

Scroll to Top