Įžymios vietos

Įžymios vietos

Netoli Alytaus įsikūrusi Pivašiūnų šventovė su Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslu nuo seno yra iškiliausias dvasinės traukos centras vyskupijoje, garsi ir žinoma šventovė visoje Lietuvoje, plačiau žiūrėti – pivasiunai.lt – svetainėje; garsiais atlaidais vyskupijoje taip pat žinomos Semeliškių, Kazokiškių, Skudutiškio, Labanoro šventovės. 2017 m. atvėrė duris palaimintojo Teofiliaus koplyčia Kaišiadorių katedroje, kur ilsisi palaimintojo žemiškieji palaikai – relikvija, meldžiama užtarimo, plačiau žiūrėti – teofilius.lt – svetainėje…

PIVAŠIŪNŲ ŠVENTOVĖ

Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria dvasinių ir fizinių malonių. Nuo senų laikų čia garbinamas stebuklingas paveikslas centriniame bažnyčios altoriuje, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis.
Pivašiūnai – nedidelis bažnytkaimis, įsikūręs kalvotoje vietovėje prie Ilgio ežero, 25 km nuo Alytaus.

KAIŠIADORIŲ KRISTAUS ATSIMAINYMO KATEDRA

Katedros konsekravimo liturginė iškilmė – gegužės 10 dieną.
2015 m. Kaišiadorių katedroje įrengta ir pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia, o po poros metų - Palaimintojo Teofiliaus koplyčia, kurioje yra sarkofagas su palaimintojo Teofiliaus Matulionio palaikais.

ROŽINIO KELIAS, KOPLYČIA IR REKOLEKCIJŲ NAMAI GURONYSE

2002 m. popiežiui Jonui Pauliui II į rožinio maldą įtraukus dar vieną – Šviesos slėpinių dalį, Guronių kaime, pradėtas kurti Rožinio slėpinių kelias. Vieta parinkta norint įamžinti kardinolo V. Sladkevičiaus, itin branginusio Rožinio maldą, atminimą.

Scroll to Top