KUNIGAI

Kunigas
Šv. Rašto lic.
VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas
Kunigas
teol. mgr.
Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras (*2018 08 31)
Kunigas
teol. ir bažn. t. lic.
Kaišiadorių vyskupijos tribunolo viceoficiolas
Kunigas
Nuo 2018 m. reziduoja Vilniaus arkivyskupijoje.
Kunigas
teol. lic.
Nuo 2024 m. studijuoja Romoje
Kunigas
Nuo 2021 m. dirba Lietuvos kariuomenės ordinariate
Kunigas
bažn. t. dr.
Merkinės dekanato dekanas ir Kaišiadorių vyskupijos Tribunolo oficiolas
Kunigas
bažn. t. lic.
Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris
Kunigas
Nuo 2004 m. reziduoja Vilniaus arkivyskupijoje.
Scroll to Top