Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmės pamaldų laikas Kaišiadorių katedroje

– Didįjį ketvirtadienį Krizmos mišios Kaišiadorių katedroje – 10 val. Krizmos mišias švenčia vyskupas kartu su vyskupijos kunigais. Mišių metu šventinami aliejai, skirti sakramentų teikimui, o kunigai atnaujina Kunigystės pažadus. Liturgijoje minimas Kunigystės sakramento įsteigimas.

– Didįjį ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišios – 18 val. Liturgijoje minimas Švč. Sakramento įsteigimas.

– Didįjį penktadienį Kristaus kančios pamaldos – 18 val. Liturgijoje garbinamas Kryžius.

– Velyknakčio pamaldos – 21 val. Liturgijoje atnaujinami Krikšto pažadai.

– Velykų iškilmės I dieną šv. Mišios – 8 ir 12 val., Velykų II dieną – 10 ir 18 val.

Pamaldų tvarka kitose vyskupijos bažnyčiose – žiūrėti parapijų inter. svetaines…

Scroll to Top