Dievo Žodžio sekmadienis Kaišiadorių katedroje (2020)

[ad_1]

Dievo Žodžio sekmadienis (2020)
2019 m. rugsėjo 30 d. popiežius Pranciškus apaštališkuoju laišku Aperuit illis pakvietė Bažnyčią trečiąjį eilinį liturginių metų sekmadienį (šiemet – sausio 26 d.) švęsti kaip Dievo Žodžio sekmadienį. Šventasis Tėvas nurodė tris šio sekmadienio intencijas: „švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį“ (Aperuit illis, 3). Skaityti visą laišką – katalikai.lt

Kaišiadorių katedroje, švenčiant Dievo Žodžio sekmadienį, Mišių liturgijoje prie altoriaus Evangelijų knyga bus atnešta iškilmingiau – procesijos būdu, perskaičius sekmadienio evangeliją – bus laiminama su knyga, po to ji bus padėta iškilesnėje – matomoje vietoje …

Šia proga, Dievo žodžio sekmadienį bus šventinamos Šv. Rašto knygos – tikinčiųjų turimos ar naujai įsigytos. Prašoma jas atsinešti į katedrą – Biblijos bus šventinamos Mišių liturgijoje. Šv. Raštą Kaišiadorių vyskupijoje galima įsigyti – Vyskupijos sielovados centre – Birutės g. 9, Kaišiadoryse …

Dievo Žodžio sekmadienį nuo 14 val. „Marijos radijas” iš Kaišiadorių katedros transliuos Dievo žodžio pamaldas. Prie išstatyto Švč. Sakramento bus skaitoma Evangelija, meldžiamasi Rožinio, Gailestingumo vainikėlio malda. 18 val. – šv. Mišios …

Daugiau informacijos Dievo žodžio sekmadieniui –
katalikai.lt

Kurijos info

[ad_2]

Scroll to Top