Gegužės 4 d. – pal. Mykolo Giedraičio mirties diena…

Gegužės 4 d. – pal. Mykolo Giedraičio mirties diena. Jis mirė 1485 m. Krokuvoje, kur buvo palaidotas. 2018 m. Apaštalų Sostas patvirtino Mykolo Giedraičio herojiškas dorybes ir jo kultą nuo neatmenamų laikų. 2019 m. Videniškiuose, Mykolo Giedraičio gimtinėje, buvo švenčiamos padėkos Mišios už paskelbimą palaimintuoju, žr. plačiau – Pal. Mykolas Giedraitis – Kaišiadorių vyskupija …

Šia proga, gegužės 4 d. šv. Mišias palaimintojo gimtinėje – Videniškių parapijos bažnyčioje celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Liturgiją transliavo Marijos radijas.

Pal. Mykolo Giedraičio liturginis minėjimas (data, liturginiai tekstai) Kaišiadorių vyskupijoje dar nėra oficialiai patvirtintas. Tvirtina Apaštalų Sostas …

Kurijos info

[ad_2]

Scroll to Top