Gegužinės pamaldos Rožinio slėpinių kelio koplyčioje Guronyse

Nuo seno gegužės mėnuo yra skirtas Švč. M. Marijos garbei. Šį mėnesį bažnyčiose švenčiamos gegužinės pamaldos, giedama Švč. M. Marijos litanija, kitos maldos. Kiekvieną gegužės mėnesio sekmadienį gegužinės pamaldos tradiciškai vyksta Guronyse, Rožinio slėpinių kelio Šv. Juozapo koplyčioje, po šv. Mišių, pradžia – 15.30 val. Kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos – Rožinio slėpinių kelias, parkas ir rekolekcijų namai Guronyse…

Seserys eucharistietės (Guronys)

Scroll to Top