Kaišiadorių katedra: pamaldų tvarka nuo balandžio 27 d.

[ad_1]

Šv. Mišios katedroje švenčiamos tik šiokiadieniais ribotam skaičiui tikinčiųjų:

– pirmadienį – penktadienį – 8.30 ir 18 val.

– šeštadienį – 10 ir 18 val.

Sąlygos dalyvaujantiems Mišiose: pamaldų dalyviai privalo dėvėti veidą dengiančias kaukes ir laikytis saugaus atstumo bažnyčioje – 1, 2 m. Šv. Komunija dalijama tik į rankas. Nerekomenduojama lankytis bažnyčiose tikintiesiems, priklausantiems rizikos grupei ar turintiems ligos simptomų, taip saugant save ir kitus.

Kol tęsis karantinas, sekmadienį ir įsakytų švenčių dienomis tikintieji atleidžiami nuo dalyvavimo šv. Mišiose. Tomis dienomis kviečiama melstis namuose, jungtis į šv. Mišių auką televizijos, radijo, interneto transliacijos dėka, ir priimti dvasinę Komuniją.

Kurijos info

[ad_2]

Scroll to Top