Kaišiadorių vyskupijos kunigų paskyrimai – liepos mėn. (2020)

[ad_1]

Mons. Vytautas Kazys Sudavičius dėl kanoninio amžiaus atleistas iš Aukštadvario parapijos klebono ir Šv. Domininko bažnyčios rektoriaus pareigų ir paskirtas Žaslių parapijos rezidentu.

Kun. Juozas Bakšys atleistas iš Butrimonių ir Dusmenų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Aukštadvario ir Vytautavos parapijų klebonu.

Kun. Virgilijus Balnys atleistas iš Kernavės ir Musninkų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Butrimonių ir Dusmenų parapijų klebonu.

Kun. Stasys Čiupalas, iki šiol rezidavęs Elektrėnų parapijoje, paskirtas Žiežmarių parapijos rezidentu.

Kun. Algimantas Gaidukevičius atleistas iš Vytautavos parapijos klebono pareigų, paliekant kitas pareigas.

Kun. Gintautas Jančiauskas atleistas iš Beižionių ir Semeliškių parapijų klebono pareigų ir išleistas gydytis.

Kun. Gediminas Mieldažis atleistas iš Stakliškių ir Užuguosčio parapijų klebono pareigų ir paskirtas Beižionių ir Semeliškių parapijų klebonu.

Kun. Gintas Petkevičius – neopresbiteris paskirtas Molėtų parapijos vikaru.

Kun. Marius Talutis (postulatorius), iki šiol rezidavęs Žiežmarių parapijoje, paskirtas Kernavės ir Musninkų parapijų administratoriumi.

Kun. Laurynas Visockas atleistas iš Molėtų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Stakliškių ir Užuguosčio parapijų administratoriumi.

Kurijos informacija

[ad_2]

Scroll to Top