Kaišiadorių vyskupo emerito amžiaus sukaktis

Kaišiadorių vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui šių metų kovo 8 d. sukako amžiaus 85-metis. Jo Ekscelencija gimęs kaip ir popiežius Pranciškus – 1936 metais. Šią sukaktį vyskupas paminėjo kukliai – šventė Eucharistiją privačiai Kaišiadorių katedros palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Dėl karantino pamaldose dalyvavo tik keletas vietos tikinčiųjų.

Sukakties proga vyskupą pasveikino Apaštalinis Nuncijus arkivysk. P. Rajič, LVK Pirmininkas arkivysk. G.Grušas, vietos ganytojas – vysk. J. Ivanauskas ir savivaldybės meras V. Tomkus, seserys vienuolės, bičiuliai…

Vysk. Juozas Matulaitis vadovavo Kaišiadorių vyskupijai nuo 1989 iki 2012 metų. Tai ilgiausiai šiai vyskupijai vadovavęs ganytojas, pasižymintis paprastumu, Evangelijos dvasia, gyvenimo tikėjimu liudijimu ganomiesiems. Vienas reikšmingiausių šio vyskupo darbų – parengta palaimintojo Teofiliaus byla, kuri 2017 m., po atlikto tyrimo Šventųjų skelbimo kongregacijoje, pasibaigė beatifikacija.

Foto: Kaišiadorių vyskupai su Paparčių seserimis (2016)


Kurijos info

Scroll to Top