Kardinolo Vincento SLADKEVIČIAUS gimimo 100-čio Jubiliejus Kaišiadorių vyskupijoje (2020)

2020 m. rugpjūčio 23 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100-čio Jubiliejus. Kardinolas gimė Kaišiadorių vyskupijoje ir buvo ligametis jos ganytojas.

Iškilmingų Šv. Mišių įžangoje kalbėjęs Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas sakė:

Padaryk mane gerumo ženklu. Tokį šūkį savo tarnystei buvo pasirinkęs kardinolas Vincentas Sladkevičius, kurio gimimo 100 metų Jubiliejų švenčiame.

Švęsdami Jubiliejų, dėkojame Dievui už kardinolo Vincento gyvenimą ir tarnystę, tremties metus, ištikimybę ganytojo pašaukimui, žmogišką gerumą ir paprastumą, artumą mažiausiems ir silpniausiems, už siekius ir pastangas būti gerumo ženklu, telkti ir vienyti bendram gėriui visus žmones. Dėkojame Dievo Apvaizdai, kad Lietuvos Atgimimo metu turėjome tokį ganytoją”, sakė vyskupas.

Kaišiadorių vyskupas pasveikino į šventę atvykusius garbius svečius:

Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą su žmona,

Jo Eminenciją kardinolą Audrį Juozą Bačkį,

Vilniaus arkivyskupą metropolitą – Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininką arkivyskupą Gintarą Grušą, Kauno arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Kaišiadorių vyskupą emeritą Juozą Matulaitį, Apaštalinės Nunciatūros sekretorių mons. Christopher Washington, brolius kunigus ir seseris vienuoles, tikinčiuosius, Kaišiadorių rajono savivaldybės ir Administracijos vadovus, Tarybos narius, Seimo narius.

Iškilmės liturgiją transliavo Lietuvos televizija ir Marijos radijas. Žiūrėti: LRT transliacijos įrašas – Kaišiadorių katedra …

Po pietų vyko renginys kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje – Guronių kaime, Kaišiadorių raj. Renginyje dalyvavo ir prisiminimais dalinosi Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis – Guronių rožinio slėpinių komplekso kūrėjas ir kardinolo V. Sladkevičiaus įpėdinis Kaišiadorių vyskupijoje, prof. Vytautas Landsbergis, seserys Eucharistietės – Guronyse vedančios rekolekcijų namus, kiti asmenys. Renginį finansavo Kaišiadorių rajono savivaldybė, kurios garbės piliečio vardas suteiktas kardinolui Vincentui Sladkevičiui.

Iškilmės vaizdai – Kaišiadorių vyskupijos kurijos foto: LR Prezidentas padeda gėlių prie kard. V. Sladkevičiaus paminklo (autorius – A. Sakalauskas) Kaišiadoryse:

Šv. Mišios katedroje:

Kardinolo minėjimas Guronyse:

Kurijos info (kg)

Scroll to Top