Krikštėnų vienuolijos sukaktis

2024 m. birželio 8 d. Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregaciją, įsikūrusi Kaišiadorių vyskupijoje, Krikštėnų parapijoje (Ukmergės r.), minėjo gyvavimo 30-mečio sukaktį ir naujų vienuolijos namų, skirtų rekolekcijoms bei konferencijoms, atidarymą. Sukakties proga šv. Mišias Krikštėnų parapijos bažnyčioje celebravo ir namus palaimino Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Šventėje dalyvavo gausus būrys kongregacijos bičiulių ir rėmėjų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmaisiais nepriklausomybės metais iš Belgijos į Lietuvą atvykusi Rozana (Rose) Graulich troško įkurti karmelitiškojo dvasingumo bendruomenę. Bendruomenė užgimė 1994 m. Vilniuje, kai prie steigėjos – Rozanos prisijungė pirmosios narės.

1996 m., Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio kvietimu, bendruomenė persikėlė į Krikštėnus, Kaišiadorių vyskupiją. Jai buvo suteiktos gyvenimui patalpos ir, vėliau, juridinis pripažinimas viešąja tikinčiųjų asociacija, siekiančia tapti vienuolija.

2016 m. gegužės 31 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas įsteigė vienuoliją – pašvęstojo gyvenimo institutą, pavadinimu „Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregacija“, ir patvirtino konstituciją (įstatus).

Sesuo Rozana: esame karmelitės, bet ne klauzūrinės – tai reiškia, kad dalis mūsų charizmos yra tiesioginė evangelizacija, ko negali daryti klauzūriniai vienuolynai. Galima sakyti, kad mūsų veikla apima viską, kas padeda atpažinti žmonėms Dievą savo gyvenime arba tai, kas padeda žmonėms eiti maldos keliu. Daugiausia organizuojame ir vedame rekolekcijas, teikiame dvasinį palydėjimą… Plačiau žiūrėti: https://www.ausrosterese.lt/

Kurijos informacija (gt)

 

Scroll to Top