Kunigų skyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (birželio mėn.)

Kun. Adam Adukowski atleidžiamas iš Širvintų parapijos vikaro pareigų ir grįžta pastoracinei tarnystei į Elko (Ełk) vyskupiją.

Kun. Algis ANANIS atleidžiamas iš Žaslių ir Paparčių parapijų klebono pareigų ir skiriamas Kaišiadorių parapijos klebonu ir dekanu.

Kun. Valdas BELECKAS atleidžiamas iš Alytaus (Šv. Liudviko) ir Nemunaičio parapijų klebono pareigų ir skiriamas Kernavės ir Musninkų parapijų klebonu.

Mons. Jonas DALINEVIČIUS atleidžiamas iš Birštono ir Nemajūnų parapijų klebono ir dekano pareigų ir skiriamas Žaslių ir Paparčių parapijų klebonu.

Mons. Rimvydas JURKEVIČIUS atleidžiamas iš Kaišiadorių parapijos klebono ir dekano pareigų ir skiriamas Birštono ir Nemajūnų parapijų klebonu ir dekanu.

Kun. Gintas PETKEVIČIUS atleidžiamas iš Elektrėnų parapijos vikaro pareigų ir išleidžiamas Biblijos studijoms Romoje.

Kun. Povilas SLAMINIS atšaukiamas iš tarnystės Elko vyskupijoje ir skiriamas Vievio parapijos vikaru.

Kun. Marius TALUTIS atleidžiamas iš Kernavės ir Musninkų parapijų klebono pareigų ir skiriamas Alytaus (Šv. Liudviko) ir Nemunaičio parapijų klebonu.

Diakonas Tautvydas DIKČIUS skiriamas pastoracinei tarnystei į Elektrėnų parapiją.

Diakonas Bronius JARUKAS skiriamas pastoracinei tarnystei į Širvintų parapiją.

Kurijos informacija

Scroll to Top