Kunigų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje

Kun. Algirdas AKELAITIS atleidžiamas iš Gegužinės, Krivonių ir Palomėnes parapijų klebono pareigų ir skiriamas Žiežmarių parapijos rezidentu.

Kun. Stasys ČIUPALAS atleidžiamas iš Žiežmarių parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Žaslių parapijos rezidentu.

Kun. Povilas TEKORIUS atleidžiamas iš Vievio parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Žiežmarių parapijos administratoriumi.

Kun. Rokas PUZONAS atleidžiamas iš Žiežmarių parapijos klebono pareigų ir skiriamas Nedzingės ir Perlojos parapijų klebonu.

Kun. Ąžuolas MILIAUSKAS atleidžiamas iš Nedzingės ir Perlojos parapijų klebono pareigų ir skiriamas Gegužinės, Krivonių ir Palomėnes parapijų klebonu.

Kun. Marius TALUTIS skiriamas Kernavės ir Musninkų parapijų klebonu, kurioms uoliai vadovavo administratoriaus pareigose.

Kunigai pareigas naujose darbo vietose – parapijose pradės per mėnesį nuo paskyrimo datos.

Kurijos informacija

Scroll to Top