Kvietimas į Pašaukimų savaitgalį

Vyrai, besirengiantys tapti kunigais Kaišiadorių vyskupijoje, studijuoja Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijose. Parengiamasis kursas – Telšiuose. 2023-24 mokslo metais kunigystei rengiasi 3 asmenys iš Kaišiadorių vyskupijos – Tautvydas Dikčius, Bronius Jarukas ir Audrius Sargelis.

Kurijos informacija

 

Scroll to Top