Lietuvos vyskupai kviečia maldai!

[ad_1]

Lietuvos vyskupai, tarp kitų sprendimų, karantino metu kviečia „kas vakarą 20 val. skambant bažnyčių varpams, asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus. Prašant Bažnyčios globėjo šv. Juozapo užtarimo, Vyskupai raginama melstis malda Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Tai bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir vienus su kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu Lietuvoje skambės bažnyčių varpai” (plg. Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios metui) …

Prašome atsiliepti šiam vyskupų nurodymui! Vyskupijos kurija.

[ad_2]

Scroll to Top