Lietuvos vyskupai nuo balandžio 27 d. leidžia dalyvauti šv. Mišiose bažnyčiose ribotam skaičiui tikinčiųjų …

[ad_1]

Lietuvos vyskupai, tęsiantis karantino laikui, nuo balandžio 27 d. leidžia aukoti šv. Mišias bažnyčiose pirmadienį – šeštadienį dalyvaujant ribotam skaičiui tikinčiųjų, žr. plačiau: LVK. Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui (2020-04-27) …

Sąlygos dalyvaujantiems Mišiose: įleidžiami į bažnyčią tik su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo. Nerekomenduojama lankytis bažnyčiose tikintiesiems, priklausantiems rizikos grupei ar turintiems ligos simptomų, taip saugant save ir kitus.

Kol tęsis karantinas, sekmadienį ir įsakytų švenčių dienomis tikintieji atleidžiami nuo dalyvavimo šv. Mišiose. Tomis dienomis kviečiama melstis namuose, jungiantis į šv. Mišių auką televizijos, radijo, interneto transliacijos dėka, ir priimti dvasinę Komuniją.

Kurijos info

[ad_2]

Scroll to Top