Lietuvos vyskupai: nuo gegužės 10 d. atnaujinamas Eucharistijos šventimas ir sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems …

[ad_1]

Žiūrėti plačiau: LVK 2020-05-07 nutarimai …

Sąlygos dalyvaujantiems Mišiose: pamaldų dalyviai privalo dėvėti veidą dengiančias kaukes ir laikytis saugaus atstumo bažnyčioje – 1, 2 m. Šv. Komunija dalijama tik į rankas. Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją į ranką, žr. šią nuorodą: LVK naujienos …

Nerekomenduojama lankytis pamaldose: priklausantiems rizikos grupei ar turintiems ligos simptomų, taip saugant save ir kitus.

Kol tęsis karantinas, sekmadienį ir įsakytų švenčių dienomis tikintieji atleidžiami nuo privalomo dalyvavimo šv. Mišiose bažnyčioje. Tomis dienomis, kaip iki šiol, galima melstis namuose, jungtis į šv. Mišių auką televizijos, Marijos radijo, interneto transliacijų dėka, ir priimti dvasinę Komuniją.

Kurijos info

[ad_2]

Scroll to Top