Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios metui (2020)

[ad_1]

– skaityti čia: LVK Naujienos …

Vykupai laiške kviečia šį laiką išnaudoti tikėjimui auginti ir nurodo priemones: kasdien atsiversti Šventąjį Raštą, atnaujinti kasdienę Rožinio maldą, meldžiantis už fizinę ir dvasinę sveikatą, dalyvauti šv. Mišiose – kol negalima bažnyčiose, naudotis jų transliacija, drauge su savo šeimomis melstis Šv. Juozapo malda …

Kurijos info

[ad_2]

Scroll to Top