Mirė ilgametis Kaišiadorių vyskupijos bičiulis ir rėmėjas kunigas dr. Gerhard NACHTWEI (Magdeburgo vyskupija)

Dr. Gerhard Nachtwei, Magdeburgo vyskupijos kunigas, kanauninkas, mirė 2023 m. spalio 14 d. Hallėje (Halle), Vokietijoje, sulaukęs  79 metų amžiaus.

Kunigas G. Nachtwei ilgus metus palaikė glaudžius ryšius su Kaišiadorių vyskupija, pakviestas tuomečio Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio. Nuo 1992 m., pradžioje kaip Magdeburgo vyskupijos jaunimo sielovadininkas, kasmet lankydavosi Lietuvoje – su grupe palydovų vesdavo teminius seminarus Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams, religinio ugdymo programas parapijų jaunimui ir vaikams, organizuodavo stovyklas, su dideliu pasišventimu dalijosi Vokietijos katalikų tikybine patirtimi, metodine medžiaga ir priemonėmis. Kunigo viešnagių kaišiadoriečiai laukdavo kaip šventės, o ir galėjo lankytis Magdeburgo vyskupijoje – jo kvietimu. Paskutinis kunigo apsilankymas Kaišiadorių vyskupijoje buvo 2020 m.

Kunigo G. Nachtwei laidotuvės – spalio 23 d. Velionis bus palaidotas Halle-Dölau kapinėse (Stadtforststraße 21a, 06120 Halle/Saale).

Dr. Gerhard Nachwei su Kaišiadorių vyskupijos katechetais (Kaišiadorys, 2014)

Su nuoširdžia padėka, Kaišiadorių vyskupijos kurija

Scroll to Top