Mirė Kaišiadorių vyskupijos bičiulis – mons. Alfonsas BOKERNAS (2023, Miunsteris, Vokietija)

Monsinjoras Alfonsas Bokernas (Alfons Bokern) daug pasitarnavo Lietuvai teikdamas įvairiapusę pagalbą su atstovais iš Friesoythe parapijos Vokietijoje. Nuo 1992 m. su pagalbos transportu Kaišiadorių vyskupijoje jis lankėsi daugiau nei dvidešimt kartų. Rėmė Kaišiadorių vyskupijos Caritas veiklą, globos namus, katedroje finansavo naujų vargonų įrengimą ir kt.

Alfonsas Bokernas gimė 1928 m. Lohne, Vokietijoje. Po teologijos studijų, 1955 m. buvo įšventintas kunigu Miunsterio vyskupijai. Daugelį metų ėjo Friesoythe (St. Marien) parapijos klebono ir dekano pareigas.

Rekomendavus Kaišiadorių vyskupui, Popiežius Jonas Paulius II pagerbdamas Bokerno kunigišką veiklą 2002 m. jam suteikė Popiežiaus rūmų kapeliono – monsinjoro garbės titulą. 2020 m. jis baigė aktyvią kunigišką tarnystę ir apsigyveno globos namuose.

Alfonsas Bokernas mirė 2023 m. gegužės 7 d., sulaukęs 94 m. amžiaus.

Su dėkingumu,

Kaišiadorių vyskupijos kurija (plg. NordwestZeitung)

Scroll to Top