Mirė kunigas Aurymas TARASEVIČIUS (1961-1993-2021)

2021 m. lapkričio 30 d., po sunkios ligos, mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Aurymas TARASEVIČIUS, Kietaviškių Švč. Trejybės parapijos klebonas (Elektrėnų sav.). Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kunigas Aurymas Tarasevičius buvo pašarvotas Kietaviškių parapijos bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišias gruodžio 3 d. celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir daugiau nei 30 kunigų. Kunigas palaidotas Kietaviškių bažnyčios šventoriuje.

Gyvenimo aprašymas

Aurymas Tarasevičius gimė 1961-03-06 Žiežmariuose, Kaišiadorių raj. Pagrindinį išsilavinimą įgijo Pravieniškėse, o vidurinį ir šaltkalvio specialybę Kauno 49 profesinėje technikos mokykloje.

Tarnavo tarybinėje armijoje. Vėliau dirbo pagal specialybę.

1988 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigus, 1993 m. gegužės 31 d. buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai.

Trumpai darbavosi vikaro pareigose Stakliškių parapijoje, klebonu (nuo 1993) Joniškyje, (nuo 1996) Užuguostyje ir aptarnavo Beižionis bei (nuo 2014) Kietaviškių parapijoje.

Kunigas A. Tarasevičius buvo santūrus, bičiuliškas, nuoširdus, paslaugus. Įdėjo daug pastangų įkuriant ir palaikant vyskupijos vaikų ir jaunimo vasaros stovyklavietę Varkalėse, Užuguosčio parapijoje. Paskutiniais gyvenimo metais, nors ir turėdamas sveikatos problemų, uoliai pasitarnavo vyskupijos Gyvojo rožinio brolijos veikloje.

Su dėkingumu, Kaišiadorių vyskupijos kurija (rb)

Scroll to Top