Mirė kunigas Vladislovas AVIŽIENIS (1939-1976-2020)

[ad_1]

2020 m. gegužės 28 d. mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Vladislovas AVIŽIENIS, Pusnės šv. Juozapo Globos parapijos rezidentas (Molėtų raj.). Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kunigas Vladislovas Avižienis buvo pašarvotas Pusnės parapijos bažnyčioje. Laidotuvių liturgijai – gegužės 30 d. – vadovavo kunigas Petras Avižienis, velionio brolis. Kunigas palaidotas (paties prašymu) giminės kapavietėje – Lelionių k. kapinėse, Alytaus raj.

Gyvenimo aprašymas

Vladislovas Avižienis gimė 1939-01-22 Mikalavo k., Alytaus šv. Liudviko parapijoje (Alytaus raj.). Baigęs pagrindinę mokyklą, mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume, tarnavo tarybinėje armijoje, dirbo Alytaus metalinių konstrukcijų gamykloje. 1971 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1976-09-19 Kauno arkikatedroje buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai.

Dirbo šiose pareigose: parapijos vikaru Širvintose (nuo 1976) ir aptarnavo Zibalų parapiją, parapijos klebonu – Musninkuose (nuo 1977), Kruonyje (nuo 1978), Šešuolėliuose (nuo 1980) ir aptarnavo Zibalų parapiją, Palomenėje (nuo 1987). 1988 m. buvo paskirtas rezidentu Žiežmariuose, o 1989 m. – vikaru Stakliškėse. 1990 m. – klebonu Dubingiuose ir aptarnavo Bijutiškio parapiją. Nuo 2005 m. – Pusnės parapijos rezidentas.

Kunigas Vladislovas Avižienis buvo išskirtinai paprastas, noriai patarnaudavo konfratrams sielovadoje, kasdien kalbėjo rožinį, mėgo ir fizinį darbą, ypač bitininkystę. Pastaraisiais metais, pašlijus kunigo sveikatai, juo dėmesingai rūpinosi brolis – Želvos ir Pusnės parapijų klebonas Petras Avižienis.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

[ad_2]

Scroll to Top