Misijų mėnuo ir Rožinio malda

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. 2020 m. misijų mėnesio tema buvo „Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8). Šiųmetė tema –„Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20).

Lietuvos tikintieji spalį tradiciškai meldžiasi Švč. Mergelės Marijos rožinį. Melstis galima bendrijoje ir individualiai, tačiau mintimis ir širdimi esame kviečiami visi vienytis su besimeldžiančia Bažnyčia, o tai padaryti padės Rožinio malda. Šiam tikslui Nacionalinė misijų tarnyba parengė leidinį – knygelę, skirtą Rožinio maldai švenčiant 2021 m. misijų mėnesį. Šį leidinį galima parsisiųsti iš interneto, žr. – Misijos.katalikai.lt …

Knygelėje publikuojama Popiežiaus Pranciškaus 2021 m. Pasaulinei misijų dienai skirta žinia, taip pat kiekvienai mėnesio dienai skirta citata iš apaštalinio laiško „Amoris Leatitia“, skirto šeimai.

Visa Misijų mėnesiui skirta informacija skelbiama internetinė svetainė – „Misijos.katalikai.lt”

Kaišiadorių vyskupijoje kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį Guronyse (Žaslių parapija) – 15.30 val. – vyksta Rožinio pamaldos, apvaikščiojant Rožinio slėpinių koplytėles, 16 val. – šv. Mišios Guronių Šv. Juozapo koplyčioje!

Guronių Rožinio slėpinių kelio komplekse veikia Rekolekcijų namai. Juos administruoja Eucharistinio Jėzaus seserys. Rekolekcijų, seminarų ir kursų programa skelbiama svetainėje „Guronių rekolekcijų namai”. Rekolekcijų namuose taip pat veikia rožinių bei memorialinė kardinolo Vincento Sladkevičiaus, buvusio Kaišiadorių vyskupijos ganytojo bei pal. Teofiliaus bičiulio ir bendradarbio, ekspozicija.

Kurijos info

Scroll to Top