Padėkos Mišios Molėtų bažnyčioje už atliktus istorinės reikšmės darbus

Velykų liturginės iškilmės II dieną Molėtų parapijos bažnyčioje, kuri yra ir dekanato centro bažnyčia, buvo švenčiamos iškilmingos padėkos šv. Mišios už visus, prisidėjusius prie šios bažnyčios istorinio atnaujinimo.

2020-23 metais Molėtų parapijos bažnyčioje buvo atlikti išties dideli, istorinės reikšmės turintys kapitaliniai darbai. Visų pirma buvo atkurtos autentiškos bažnyčios bokštų smailės, puošusios šią bažnyčią iki karo. Antrojo pasaulinio karo metu Molėtų bažnyčia buvo stipriai apgriauta, sunaikinti bokštai. Nors sovietmetyje bažnyčia buvo remontuojama, atstatyti bokštai, tačiau autentiškos smilės nebuvo atkurtos. Be šių darbų, pastaraisiais metais buvo atnaujintos bažnyčios stogo konstrukcijos ir uždengtas naujas stogas, įstatyti nauji langai, atnaujinta ir nudažyta bažnyčios išorė.

Šiuos darbus inicijavo ir finansavo iš Molėtų kilusio žinomo Lietuvoje verslininko ir mecenato Arvydo Paukščio šeima ir jo vadovaujama įmonė (koncernas) „Teltonika“. Darbus atliko Jono Urbono šeimos įmonė „Archis“.

Padėkos pamaldose, kurioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvavo gausus parapijiečiu būrys, kurie taip pat prisidėjo aukomis prie bažnyčios atnaujinimo darbų, mecenatai – Arvydas ir Gražina Paukščiai su atžalomis – vaikais ir anūkais, Jono Urbono šeima – sūnūs su šeimomis, kiti rėmėjai, savivaldybės vadovai. Mišiose giedojo Molėtų parapijos choras, vienas žymiausių vyskupijoje, vadovaujamas D. Encienės, giesmėmis taip pat džiugino molėtiškė operos solistė R. Šilinskaitė.

Po pamaldų Kaišiadorių vyskupas nuoširdžiai padėkojo rėmėjams ir, kartu su parapijos klebonu – monsinjoru dek. Kęstučiu Kazlausku, įteikė dovanas bei bažnyčios prieangyje atidengė atminimo lentą, įamžinusią Molėtų bažnyčios istoriją, ją puoselėjusius dvasininkus, aukotojus ir mecenatus.

Įrašas atminimo lentoje:

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA

MOLĖTŲ ŠV. APAŠT. PETRO IR POVILO PARAPIJOS BAŽNYČIA

PIRMOJI BAŽNYČIA PASTATYTA APIE 1522 M.

1700 M. PASTAYTA ANTROJI BAŽNYČIA, KURI 1702 M. RUSIJOS – ŠVEDIJOS KARO METU SUDEGĖ.

1722 M. VILNIAUS VYSKUPO KONSTANTINO BŽOSTOVSKIO RŪPESČIU PASTATYTA NAUJA BAŽNYČIA.

DABARTINĖ BAŽNYČIA PASTAYTA 1900–1907 M. KUN. KAZIMIERO BANDZEVIČIAUS IR PARAPIJIEČIŲ RŪPESČIU. BAŽNYČIĄ KONSEKRAVO VILNIAUS VYSKUPAS EDVARDAS FON ROPPAS 1907 M.

PER ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ BAŽNYČIA BUVO STIPRIAI APGRIAUTA.

1945 – 1954 M. KAN. JONO DZEKUNSKO IR PARAPIJIEČIŲ RŪPESČIU UŽDENGTAS STOGAS, SUDĖTI LANGAI.

1955 M. KAN. JUOZAPO ANDRIKONIO IR PARAPIJIEČIŲ RŪPESČIU SUREMONTUOTOS SIENOS, 1977 M. ATSTATYTI SUGRIAUTI BOKŠTAI.

1959 M. KAN. JONO MINTAUČKIO IR PARAPIJIEČIŲ RŪPESČIU PASTATYTAS PUOŠNUS DIDYSIS ALTORIUS.

2007 – 2018 M. MONS. KĘSTUČIO KAZLAUSKO IR PARAPIJIEČIŲ RŪPESČIU ĮRENGTI NAUJI VARGONAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS, ATNAUJINTAS INTERJERAS.

2020 – 2023 M. ATLIKTAS KAPITALINIS BAŽNYČIOS IŠORĖS REMONTAS: UŽDENGTAS NAUJAS STOGAS, ATNAUJINTAS FASADAS, ATSTATYTI ISTORINIAI BOKŠTAI, PAKEISTI LANGAI.

MECENATAI: ARVYDAS IR GRAŽINA PAUKŠČIAI, KONCERNAS „TELTONIKA“. STATYBOS DARBUS VYKDĖ UAB „ARCHIS“ – JONAS, VILIUS IR ROKAS URBONAI.

Kurijos informacija (gt), nuotraukos – Molėtų rajono laikraščio „Vilnis”.

Scroll to Top