Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadorių katedroje 2022 m. birželio 12 ir 14 d.

Prieš penkerius metus – 2017 m. birželio 25 d. vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas Palaimintuoju. 

PAMALDŲ TVARKA KATEDROJE

Birželio 12 d. – sekmadienis:

Meldžiame Palaimintojo Teofiliaus užtarimo mūsų šeimoms ir Tėvynei.

8 ir 10 val. – Šv. Mišios. Švč. Trejybės iškilmės liturgija.

 

  • 10 val. – Katechezė (Sielovados centras, Birutės g. 9):

Šeima – dovana Bažnyčiai, Bažnyčia – dovana šeimai

  •  – J. Bernatonienė.

11.30 val. – Rožinio malda Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje (Marijos radijo transliacija).

12 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS. Šeimos metų ir Sinodinio kelio programos užbaigimas vyskupijoje. Užtarimo malda į Palaimintąjį Teofilių ir palaiminimas relikvija. Mišiose gieda katedros choras (Marijos radijo transliacija).

 

  • 14 val. – Šeimų agapė.

15 val. – Gailestingumo vainikėlis katedroje (Marijos radijo transliacija).

17 val. – Švenčiausiojo Sakramento adoracija Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Maldai vadovauja – kun. M. Talutis (Marijos radijo transliacija).

18 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – kun. Marius Talutis, Palaimintojo Teofiliaus kanonizacijos bylos Postulatorius. Užtarimo malda į Palaimintąjį Teofilių ir palaiminimas relikvija (Marijos radijo transliacija).

Birželio 14 d. – antradienis:

Meldžiame, kad Palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju ir per jo užtarimą patirtume mums reikalingų malonių.

8.30 val. – Šv. Mišios. Palaimintojo Teofiliaus, vyskupo ir kankinio liturgija.

 

  11.30 val. – Rožinis Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje (Marijos radijo transliacija).

12.00 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – Lietuvos vyskupai. Užtarimo malda į Palaimintąjį Teofilių ir palaiminimas relikvija (Marijos radijo transliacija).

 

  • 13.30 val. – Gyvojo rožinio draugijos konferencijos (Sielovados centras, Birutės g. 9):

Dvasinis įvaikinimas

  •  – kun. A. Adukowski;

Negimusio kūdikio įasmeninimas

  •  – N. Baltrūnienė;

Artimo meilės skatintojau, melski už mus!

  •  – kun. M. Talutis.

14 – 17.45 val. – Švenčiausiojo Sakramento adoracija katedroje: 14 val. – Rožinis, 15 – 16 val. – Gailestingumo vainikėlis ir Kryžiaus kelias (Marijos radijo transliacija).

18.00 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – Panevėžio vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM. Gieda – Miežiškių parapijos choras (Panevėžio vyskupija). Užtarimo malda į Palaimintąjį Teofilių ir palaiminimas relikvija.

 

  • 19.00 val. – Babriškių parapijos padėkos Voto ir Komuninės katedrai įteikimas.

19.15 val. – Musica humana sakralios muzikos koncertas Katedroje. Meno vadovas ir dirigentas R. Beinaris.

Kurijos informacija

Scroll to Top