Palaimintojo Teofiliaus Matulionio šventė Kaišiadoryse – birželio 13-14 d.

[ad_1]

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio Liturginis minėjimas Lietuvoje kasmet švenčiamas birželio 14 d. Šiais metais birželio 14 d. Liturgijoje švenčiama Dievo Kūno ir Kraujo iškilmė. Teofilius Matulionis Kaišiadorių katedroje, kur altoriuje patalpintas sarkofagas su palaimintojo palaikais, šiais metais birželio 14 d. bus minimas Mišių homilijoje, Visuotinėje maldoje, pridėtinėse pamaldose ir meldžiama jo užtarimo…

PAMALDŲ TVARKA:

Birželio 13 d. – šeštadienis:

Meldžiam Švč. M. Marijos Nugalėtojos ir Palaimintojo Teofiliaus Matulionio apsaugos ir užtarimo mūsų kraštui ir pasauliui, kovojant su pandemija.

  10 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – Kaišiadorių parapijos vikaras kun. Mindaugas Grenda.

  12 val. – Šv. Mišios. Cebruoja – Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

  Nuo 13 val. – Švč. Sakramento adoracija:

  14 val. – Rožinio malda;

  15 val. – Gailestingumo Vainikėlis.

  Nuo 17 val. – Švč. Sakramento adoracija su Dievo žodžio skaitiniais ir giesmėmis.

  18 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – Vyskupijos kurijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas.

Birželio 14 d. – sekmadienis:

Meldžiam, kad Palaimintasis Teofilius Matulionis būtų paskelbtas šventuoju ir per jo užtarimą patirtume mums reikalingų malonių.

  10 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – Kaišiadorių parapijos klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius.

  12 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ (Kaunas), vysk. Jonas Ivanauskas ir vysk. emert. Juozas Matulaitis (Marijos radijo transliacija).

  Nuo 13 val. – Švč. Sakramento adoracija:

  14 val. – Rožinio malda (Marijos radijo transliacija);

  15 val. – Gailestingumo Vainikėlis (Marijos radijo transliacija).

  Nuo 17 val. – Švč. Sakramento adoracija su Dievo žodžio skaitiniais ir giesmėmis (Marijos radijo transliacija).

  18 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – Pal. Teofiliaus kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis ir Vyskupijos generalvikaras kun. Rolandas Bičkauskas (Marijos radijo transliacija).

   Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra

[ad_2]

Scroll to Top