Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadoryse – birželio 13–14 d.

2021 m. birželio 13-14 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, liturginis kasmetis minėjimas.

Birželio 13 d. – sekmadienį – Eucharistijos celebracijai vadovavo Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje – arkivyskupas Petar Antun RAJIČ, kartu celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS, Vyskupijos generalvikaras – kun. Rolandas BIČKAUSKAS, Nunciatūros ir Nuncijaus sekretoriai – mons. Christopher Thomas WASHINGTON ir kun. Donatas LIUTIKA.

Apaštalinis Nuncijus homilijoje atkreipė dėmesį į pal. Teofiliaus asmenį, kuriam buvo būdingi visi Bažnyčios Kankinių bruožai ir šiandien įkvepiantys bei ugdantys. Pirmasis – tikra dvasios laisvė, kai Kristaus sekėjas ir mokinys laisvai atsisako visko, net savo gyvenimo, kad išliktų ištikimas Kristui, vieninteliam tikro gyvenimo ir autentiškos žmogaus laisvės Mokytojui. Antrasis – tvirtas ir tyras tikėjimas, trečiasis – liudytojo bruožas, drąsiai ištverti gyvenimo nelaimes. Ir, kaip ir visi Bažnyčios šventieji ir kankiniai, Teofilius taip pat atsilaikė prieš kūno silpnumą ir pasaulio viliones. Visas homilijos tekstas – Kaišiadorių vyskupijos naujienos…

Mišiose buvo nešamos Eucharistijos atnašos ir votai, tai yra, padėkos ženklai Dievui už patirtas malones per pal. Teofiliaus užtarimą: Kaišiadorių vyskupijos Gyvo rožinio draugija dėkojo Dievui už visas malones; Paparčių Betliejaus seserys dėkojo už Viešpaties globą ir patirtas malones pandemijos metu; Kaišiadorių parapijiečių šeima dėkojo už sugrąžintą sveikatą, užtariant pal. Teofiliui.

Liturgijoje giedojo Kaišiadorių parapijos choras, vadovė Daiva Pilkienė, soliavo Liudas Mikalauskas. Pal. Teofiliaus relikviją – sarkofagą pagerbė Lietuvos kariuomenės garbės kuopa iškilminga eisena ir Lietuvos trispalvės iškėlimu katedroje. Mišias transliavo LRT Plius televizija.

Šventės dienomis – sekmadienį ir pirmadienį – po pietų pal. Teofiliaus koplyčioje buvo išstatytas Švč. Sakramentas adoracijai, meldžiamasi Rožinio, Gailestingumo vainikėlio malda, vakare buvo celebruojamos šv. Mišios aukotojų intencija. Šventę vainikavo sakralios muzikos koncertas „Su Palimintuoju Teofiliumi“; muzikinius kūrinius atliko Musica Humana, meno vadovas Robertas Beinaris.

 

ŠVENTĖS PAMALDŲ TVARKA

Birželio 13 d. – sekmadienis:

Meldžiame, kad Palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju ir per jo užtarimą patirtume mums reikalingų malonių.

10 val. – Šv. Mišios.

12.30 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – arkivyskupas dr. Petar Antun RAJIČ, Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje (LRT Plius transliacija).

Nuo 15 iki 18 val. – Gailestingumo vainikėlis ir Švč. Sakramento adoracija pal. Teofiliaus koplyčioje.

18 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – kunigas Marius Talutis, Palaimintojo Teofiliaus kanonizacijos bylos Postulatorius (Marijos radijo transliacija).

Birželio 14 d. – pirmadienis:

Meldžiame Palaimintojo Teofiliaus užtarimo mūsų šeimoms ir Tėvynei.

10 val. – Šv. Mišios.

12 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – Kaišiadorių vyskupas dr. Jonas IVANAUSKAS (Marijos radijo transliacija).

Nuo 14 iki 18 val. – Rožinio malda ir Švč. Sakramento adoracija pal. Teofiliaus koplyčioje (Marijos radijo transliacija).

18 val. – Šv. Mišios. Celebruoja – Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas MATULAITIS.

18.30 val. – Musica humana sakralios muzikos koncertas katedroje. Meno vadovas ir dirigentas Robertas Beinaris. Programoje skambės: S. Bach, A. Vivaldi, E. Morricone, F. Händel ir kitų autorių kūriniai.

Kaišiadorių vyskupijos kurijos informacija ir nuotraukos (gt) 

Scroll to Top