PARAMA Parapijoms, kai nevyksta viešos pamaldos …

[ad_1]

Vyskupijų kurijos (administraciniai centrai) gauna žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapijas, kuriose, kaip žinome, šiuo metu nevyksta viešos pamaldos. Tačiau ir šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir vilties. Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, sumažėjo ir žmonių, kurie aukotų ir padėtų parapijoms išsilaikyti.

Tad kaip paremti parapijas ir jose tarnaujančius kunigus?

Daugelis parapijų turi interneto svetaines, kuriose nurodytos ir parapijų sąskaitos bei galima pasiteirauti telefonu, žr. žemiau – parapijų sąraše. Norint paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms (nesant galimybės perduoti auką į rankas), galima aukoti ir internetu. Tada grafoje „Mokėjimo paskirtis” būtina nurodyti „Auka“ ar, pvz., „Sekmadienio rinkliava”…

Kaišiadorių vyskupijos parapijų sąrašą ir kontaktus (bei nuorodas į svetaines) rasite čia – Vyskupijos parapijų sąrašas …

Svarbi parama šiuo metu Bažnyčiai būtų ir šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų durų, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Užsakant Mišias telefonu (arba el. paštu), nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka už Mišias“ arba „Mišioms kovo 27 už a.a. Praną, Adelę, D. p. sv. Petraičių gim.”…

Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

Primename, kad visuomet išlieka galimybė rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu telefonu ar susisiekti el. paštu, žr. aukščiau nurodytą parapijų sąrašą.

Kaišiadorių vyskupiją administruojančiam centrui paramą galima pervesti čia – Kaišiadorių vyskupijos kurija …Vyskupijoje įsikūrusių vienuolijų sąrašą ir kontaktus paramai skirti galima rasti čia – Vienuolijos …

Nuoširdžiai dėkojame už solidarumą – paramą Kaišiadorių vyskupijai!

Vyskupijos generalvikaras – kun. R. Bičkauskas

[ad_2]

Scroll to Top