Sinodo kelias Kaišiadorių vyskupijoje – pagrindinė informacija

Šių metų spalio mėnesį popiežius Pranciškus pakvietė visus leistis į Bažnyčios atsinaujinimo – sinodinę kelionę, truksiančią dalinėse Bažnyčiose iki 2022 m. vidurio. Šios kelionės tikslas: įsiklausyti į Dievo tautos balsą, siūlant kiekvienam – ypač tiems, kurie dėl įvairių priežasčių yra pakraščiuose, – galimybę išreikšti save ir būti išgirstiems, siekiant prisidėti prie Dievo tautos – Bažnyčios kūrimo, žr. čia: Bažnyčios dokumentai. Sinodo kelias Lietuvoje (katalikai.lt) …

Šių metų spalio 17 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, karu su Lietuvos vyskupais, paragino visus įsijungti į šią kelionę, žr. čia: Vyskupų kreipimasis. Sinodo kelias Lietuvoje (katalikai.lt) …

Koordinuoti Sinodo kelią Kaišiadorių vyskupijoje yra paskirti kun. Rolandas Bičkauskas (vyskupijos generalvikaras) ir Vaiva Stanionė (Vievio parapijietė). Šiuo metu koordinatoriai kviečia atsiliepti tuos, kurie galėtų būti pokalbių grupių moderatoriais parapijose. Atsiliepti prašoma šiuo el. paštu: sinodaskaisiadorys@gmail.com …

Šių metų gruodžio 4 d. planuojami vyskupijos moderatorių mokymai, o gruodžio pabaigoje – prasidės moderatorių susitikimai parapijose, siekiant išgirsti visų Dievo tautos narių balsą. Susitikimuose bus aptariamos šios temos, žr. čia: Temų sąrašas. Sinodo kelias Lietuvoje (katalikai.lt) …

Šį kelią taip pat prašoma palydėti malda – bendruomenėje ir privačiai, žr. čia: Malda. Sinodo kelias Lietuvoje (katalikai.lt) …

Parapijų bažnyčiose pamaldose, ypač sekmadienį, prašoma į Visuotinę maldą įterpti šį maldavimą:

„Sinòdinis procèsas tepàdeda Bažnýčiai per̃ įsiklaũsymą atràsti kẽlią, kuriuõ šiañdien privãlo eĩti draugè sù visaĩs gerõs vãlios žmonėmìs, mel̃džiame –„ …

 

Visa informacija apie Sinodą Bažnyčioje, žr. čia: Sinodo kelias Lietuvoje (katalikai.lt) …

2021-12-04: Kaišiadorių vyskupijos Sinodinio kelio moderatorių mokymai

Gruodžio 4 d. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre įvyko vyskupijos parapijų Sinodinio kelio moderatorių mokymai. Juose dalyvavo 62 žmonės. Pirmoje mokymo dalyje vyskupijos koordinatorius kun. Rolandas Bičkauskas pristatė Sinodinio kelio tikslus. Vėliau buvo pasiūlyta patirti praktiškai konsultacinį pasitarimą: malda į Šventąją Dvasią, Šv. Rašto ištrauka, tyla ir klausimai, į kuriuos reikėjo atsakyti grupelėse. Tada grupelėse buvo dalintasi įkvėpimais ir apibendrinimais …

Po kavos pertraukėlės vyskupijos koordinatorė Vaiva Stanonė mokymuose pateikė praktinius patarimus kaip organizuoti Sinodinį kelią parapijose. Svarbu suburti organizacinę komandą – parapijos koordinatorius ir kelis moderatorius, kurie kartu su klebonu sukurtų Sinodinio kelio parapijoje strategiją. Taip pat koordinatorė pristatė rekomendacijas darbui komandoje. Toliau kvietė įsivardinti kas mūsų parapijose yra paribio žmonės: ne tik priklausomybę turintys, benamiai ir vargingai gyvenantys, bet ir išsiskyrę, antrą santuoką sudarę, atvykėliai, naujakuriai, jaunos šeimos su mažais vaikais, nepilnos šeimos, vieniši žmonės, turintys negalią, sergantys ir specialių poreikių žmonės, proginiai katalikai, neinantys į bažnyčią, atsisakę katalikų tikėjimo…

Taip pat buvo kalbėta apie grupelių moderatorių vaidmenį, jų užduotis ir taisykles – rūpintis išgirsti kiekvieną ir priimti žmones tokius, kokie jie yra: nebūti visažiniais, nepulti gintis, įrodinėti, teisintis …

Mokymai baigti dalyvių klausimais ir bendra malda.

Moderatoriams skirtą medžiagą, kuri bus papildoma, galima rasti čia: Kaišiadorių vyskupijos sinodinio kelio moderatoriams …

Su vyskupijos koordinatoriais taip pat galima susisiekti šiuo el.paštu: sinodaskaisiadorys@gmail.com. Jie atsiųs visą sinodinio kelio informaciją ir filmuotą mokymų medžiagą, skirtą moderatoriams parapijose.

Kurijos informacija

Scroll to Top