Sukaktys Kaišiadorių vyskupijoje ir kita (2023 m.)

Prieš 150 metų – 1873 m. gimė pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta (02-03) ir antrasis Kaišiadorių vyskupas – palaimintasis Teofilius Matulionis (06-22).

Prieš 100 metų gimė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Česlovas Kavaliauskas (07-20), Naujo Testamento vertėjas.

Prieš 20 metų konsekruotas vyskupu Jonas Ivanauskas (Kaunas, 11-23), 2012 m. paskirtas Kaišiadorių vyskupu.

Prieš 50 metų – 1973 m. mirė kun. Povilas Bakšys (07-02, Vievis), garbės kanauninkas, monsinjoras, Kaišiadorių vyskupijos valdytojas.

Prieš 40 metų – 1983 m. mirė kun. Juozapas Meidus (09-02, Viekšniai), kapitulos kanauninkas, Kaišiadorių vyskupijos valdytojas.

Prieš 25 m. – 1998 m. mirė kun. Jonas Mintaučkis (04-09,Kaišiadorys), garbės kanauninkas, ilgametis LVK Liturginės komisijos sekretorius, Liturginio kalendoriaus rengėjas.

Prieš 10 metų – 2013 m. mirė kun. teol. dr. Pranas Gaidamavičius-Gaida (Kaišiadorys, 07-24), garbės prelatas, publicistas, savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ (Kanada) ilgametis redaktorius, garsios monografijos „Nemarus mirtingasis“ (Teofiliaus Matulionio biografija) – drauge su kan. St. Kiškiu – autorius.

Vyriausias kunigystės kelyje vyskupijos kunigas – mons. Stanislovas Stankevičius, šiemet sukanka 60 m. (04-10) ir 89 m. amžiaus; reziduoja Aukštadvario parapijoje (Trakų r.).

Kita informacija:

– į Kaišiadorių vyskupiją inkardinuoti 48 kunigai; vyskupijoje darbuojasi ir reziduoja 44 kunigai, 2 iš jų – iš kitų vyskupijų; vyskupijos kunigų amžiaus vidurkis – 56 metai.

– 2022-2023 mokslo metais Kunigystei rengiasi 3 asmenys – seminaristai.

Kurijos informacija

Scroll to Top