SUKAKTYS KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOJE

Kaišiadorių vyskupijoje vyriausi kunigystės kelyje vysk. Juozas Matulaitis ir mons. Juozapas Čeberiokas, įšventinti kunigais prieš 60 metų (03-25). Juozas Matulaitis konsekruotas vyskupu prieš 35 metus (03-18). Vyriausias amžiumi vyskupijos kunigas – mons. Juozapas Čeberiokas, skaičiuojantis 90 metų (05-23).

Jubiliejines 25 m. kunigystės sukaktis šias metais mini kunigai – Algis Ananis, Robertas Mikalauskas (03-19), Juozas Bakšys ir Virgilijus Balnys (09-05).

Į Kaišiadorių vyskupiją inkardinuoti 47 kunigai; vyskupijoje darbuojasi ir reziduoja 43 kunigai, 2 iš jų iš kitų vyskupijų; vyskupijos kunigų amžiaus vidurkis – 56 metai. Kunigystei rengiasi 3 seminaristai.

Prieš 25 metus mirė kan. Juozapas Andrikonis (04-09), Kaišiadorių vyskupijos valdytojas. Prieš 45 metus mirė vysk. Juozapas Matulaitis-Labukas (05-28), Kaišiadorių vyskupijos valdytojas ir kapitulos pirmininkas.

Prieš 100 metų atvėrė duris ir buvo dedikuotos naujos bažnyčios Kernavėje ir Žiežmariuose, prieš 85 m. – Skudutiškyje, Stirniuose ir Vytautavoje, prieš 30 metų – Senosios Varėnos parapijos bažnyčia, II Pasaulinio karo metais sudegusios vietoje.

Kurijos informacija (gt)

Scroll to Top