Sutvirtinamųjų diena Kaišiadorių vyskupijoje (2023)

Gegužės 20-ąją Kaišiadorių vyskupijos sutvirtinamieji susirinko ir šventė artėjantį Sutvirtinimo sakramentą.

Visi kartu ėjo piligriminį žygį iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškės Guronių į Kaišiadoris, kur galutiniame piligrimystės taške – prie Kaišiadorių katedros, jaunuolius pasitiko Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Katedroje šventė Mišias, po to klausėsi Jaunimo centro sielovadininko kun. Algirdo Akelaičio impulso apie Sutvirtinimo sakramentą ir jo reikšmę. Na, o šventę užbaigė šokdami kartu su Vitos ir Arvydo Norkūnų šeima.

Gegužės 20-ąją Kaišiadorių vyskupijos sutvirtinamieji susirinko ir šventė artėjantį Sutvirtinimo sakramentą.

Visi kartu ėjo piligriminį žygį iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškės Guronių į Kaišiadoris, kur galutiniame piligrimystės taške – prie Kaišiadorių katedros, jaunuolius pasitiko Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Katedroje šventė Mišias, po to klausėsi Jaunimo centro sielovadininko kun. Algirdo Akelaičio impulso apie Sutvirtinimo sakramentą ir jo reikšmę. Na, o šventę užbaigė šokdami kartu su Vitos ir Arvydo Norkūnų šeima.


Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras (RJ)

Scroll to Top