Velykų iškilmės pamaldos Kaišiadorių katedroje

Velyknakčio liturgija katedroje – 21 val.

Velykų iškilmės I dieną (sekmadienį) šv. Mišios katedroje – 8 ir 12 val.

Velykų iškilmės II dieną (pirmadienį) šv. Mišios katedroje – 10 ir 18 val.

Per Atvelykį Bažnyčia švenčia Dievo Gailestingumo sekmadienį. Tą dieną Kaišiadorių katedroje galima pelnyti Visuotinius atlaidus, kurie suteikti katedros Dievo gailestingumo koplyčiai. Ta proga kviečiama melsti užtarimo šventųjų Dievo gailestingumo apaštalų – Jono Pauliaus II, sesers Faustinos Kovalskos ir kunigo Mykolo Sapočkos, kurių relikvijos pagarbinimui išstatytos katedros koplyčioje.

Kurijos informacija

Scroll to Top