Visuotiniai atlaidai tikintiesiems pandemijos sąlygomis (2020-03-19)

[ad_1]

Apaštalinė Penitenciarija savo dekretu suteikia visuotinius atlaidus koronavirusu užsikrėtusiems tikintiesiems, kurie, gulėdami ligoninėse arba būdami karantino sąlygomis namuose, seka Mišių transliacijas per komunikavimo priemones, kalba Rožinį, apmąsto Kryžiaus kelią arba meldžiasi kitais būdais, sukalba bent Tikėjimo išpažinimą, „Tėve mūsų“ ir meldžia Mergelės Marijos užtarimo. Įprastiniai reikalavimai visuotiniams atlaidams gauti – būti atlikusiam išpažintį, priimti Komuniją ir melstis popiežiaus intencija. Dabartinėmis pandemijos sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus ir neįvykdžius šių sąlygų, bet tvirtai pasižadėjus jas įvykdyt, kai tik bus įmanoma.

Medicinos darbuotojai, šeimos nariai ir visi, kurie, sekdami gerojo samariečio pavyzdžiu, rizikuodami užsikrėsti, slaugo koronavirusu sergančiuosius pagal dieviškojo Išganytojo žodžius: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15,13), tomis pačiomis sąlygomis gaus Visuotinius atlaidus.

Tomis pačiomis sąlygomis šios dabartinės pandemijos proga suteikiami visuotiniai atlaidai taip pat ir tiems tikintiesiems, kurie aukoja Švenčiausiojo Sakramento aplankymą arba eucharistinę adoraciją, arba bent pusvalandį Šventojo Rašto skaitymo, arba Šventojo Rožinio maldą, arba Kryžiaus kelio apmąstymą, arba Dievo Gailestingumo vainikėlį, maldaudami Visagalį Dievą epidemijos numalšinimo, sveikatos visiems šios ligos paliestiesiems bei amžinojo išganymo tiems, kuriuos Viešpats pasišaukė pas save.

Kur nebus įmanoma gauti Ligonių patepimo sakramento bei Viatiko, mirties akimirką tikinčiajam suteikiami Visuotiniai atlaidai, jei tik šis buvo tinkamai nusiteikęs ir per visą gyvenimą įprastai kalbėjo kokią nors maldą (šiuo atveju Bažnyčia papildo tris įprastai reikalaujamas sąlygas). Norint gauti tokius atlaidus patariama pasinaudoti Nukryžiuotuoju ar kryžiumi (plg. Enchiridion indulgentiarum, n.12).

Žr. Dekretą – LVK Naujienos

[ad_2]

Scroll to Top