Vyskupija šiandien

Vyskupija šiandien

Kaišiadorių vyskupija įkurta 1926 m., įsteigus Lietuvos bažnytinę provinciją.

Kaišiadorių vyskupijai nuo 2012 m. vadovauja vyskupas Jonas Ivanauskas.

1991 m. Apaštalų Sostui Lietuvoje įsteigus Kauno ir Vilniaus metropolijas, Kaišiadorių vyskupija priskirta Vilniaus metropolijai.

Šiuo metu Kaišiadorių vyskupijoje gyvena apie 100 tūkst. katalikų. Vyskupija užima 6557 km2 plotą ir yra suskirstyta į Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių, Merkinės, Molėtų ir Širvintų dekanatus

Šešiasdešimt aštuoniose vyskupijos parapijose darbuojasi daugiau apie 50 kunigų. Žymiausias vyskupijos dvasinės traukos centras yra Švč. M. Marijos užtarimu garsėjanti Pivašiūnų šventovė bei palaimintojo Teofiliaus koplyčia Kaišiadorių katedroje, kur ilsisi palaimintojo palaikai – relikvija. Katedra ir vyskupijos kurija bei jos vadovaujami centrai – KatechetikosŠeimosJaunimoCaritas – yra Kaišiadoryse, antrajame pagal dydį vyskupijos mieste.

Vyskupijoje įsikūrusios trys moterų vienuolijos, taip pat darbuojasi vienuolės iš vienuolijų, įsikūrusių kitose Lietuvos vyskupijose

Jaunuoliai ir vyrai, besirengiantys tapti kunigais Kaišiadorių vyskupijoje, studijuoja Vilniaus šv. Juozapo arba Kauno kunigų seminarijose; 2020 m. diakono šventimai suteikti 1 asmeniui, 2019-20 mokslo metais ruošiasi kunigystei 4 asmenys.

2014-2015 mokslo metais vyskupijos mokyklose dirbo daugiau nei 60 tikybos mokytojų ir katechetų, iš daugiau nei 11 000 Kaišiadorių vyskupijos teritorijoje besimokančių mokinių katalikų tikybą buvo pasirinkę didesnė pusė.

Vyskupijoje, kai kuriose parapijose – Pivašiūnuose, Širvintose, Želvoje – veikia parapiniai globos namai, Paparčiuose – Šv. Juozapo vaikų globos namai; Birštone įsikūrusi VšĮ „Birštono tulpė“ – vyskupijos svečių namai, kuriuose Kaišiadorių vyskupija – jos pastoraciniai centrai rengia įvairius mokymus, seminarus, kursus ir rekolekcijas. Guronyse veikia rekolekcijų namai, kuriuos administruoja Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija.

Daugiau nei du dešimtmečius – nuo 1991 m. Kaišiadorių vyskupija palaiko partnerystės ryšius su Magdeburgo vyskupija Vokietijoje; per šį laikotarpį buvo įgyvendinta daug bendrų projektų – katechezės ir jaunimo sielovados srityje, Magdeburgo vyskupijos pastoracijos seminarijoje yra studijavę ir sėmęsi patirties parapijų veikloje nemaža jaunuolių iš Kaišiadorių vyskupijos ir kt.

Scroll to Top