Žolinės Atlaidai Pivašiūnuose

PROGRAMA .PDF

2023 m. rugpjūčio 14–22 d.

 

Rugpjūčio 14 d., pirmadienis
Iškilmių išvakarės. Jaunimo vakaras
Šv. Mišios 18 val.
Sutvirtinimas ir Eucharistinė procesija

Rugpjūčio 15 d., antradienis
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ
IŠKILMĖ (Žolinė)
Dėkojame Dievui už Palaimintojo Teofiliaus Matulionio,
vyskupo ir kankinio, gyvenimą ir tarnystę,
minint gimimo 150 metų sukaktį.

Rugpjūčio 16 d., trečiadienis
Kunigų ir vienuolių diena

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis
Caritas diena

Rugpjūčio 18 d., penktadienis
Tikybos mokytojų, katechetų ir pedagogų diena

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis
Ligonių, neįgaliųjų, gydytojų
ir medicinos darbuotojų diena

Rugpjūčio 20 d., sekmadienis
Šeimų diena

Rugpjūčio 21 d., pirmadienis
Dievo gailestingumo diena

Rugpjūčio 22 d., antradienis
Gyvojo rožinio ir maldos grupių diena

PAMALDOS ATLAIDŲ METU

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.
Rožinio malda – 9.30, 11.30 ir 17.30 val.
Išpažinčių klausoma – nuo 9.30 ir nuo 17.30 val.
Adoracija Švč. Sakramento koplyčioje 9–19.30 val.

www.pivasiunai.lt

Scroll to Top