Žolinės atlaidai Pivašiūnuose

Kaip kasmet, rugpjūčio 14 – 22 d. – visą aštuondienį Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, kur nuo senų laikų garsėja užtarimu Švč. Mergelė Marija – Nuliūdusiųjų paguoda, vyko Žolinės atlaidai.

Šiais metais rugpjūčio 15 d. Eucharistijai vadovavo ir homiliją sakė Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Kartu celebravo – Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, svečias iš Vokietijos – kun. Thomas Kriesel, Magdeburgo vyskupo Gerhard Feige atstovas, kiti kunigai. Mišių liturgijoje, kaip kasmet, dalyvavo gausus maldininkų būrys, giedojo jungtinis Kaišiadorių vyskupijos parapijų choras. Žolinės aštuondienyje šv. Mišias taip pat celebravo ir sakė homilijas – kard. Sigitas Tamkevičius SJ iš Kauno, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Šiais metais Kaišiadorių vyskupija mini Palaimintojo Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio, gimimo 150 m. sukaktį. Jis gimė 1873 m. birželio 22 d. Alantos parapijoje (Molėtų r.). Šia proga, Žolinės pamaldose Pivašiūnuose melsta Palaimintojo užtarimo, kurio kūno relikvija išstatyta pastoviam pagerbimui vietos bažnyčioje.

Žolinės iškilmė ir atlaidai Pivašiūnuose tradiciškai tęsiasi visą aštuondienį. Dėl to šventovę įvairiomis dienomis turi galimybę aplankyti dauguma vyskupijos tikinčiųjų – tikybos mokytojai ir katechetai, jaunimas, šeimos, karitiečiai, ligoniai, pašvęstieji…

Pivašiūnų šventovėje ir kiekvieno mėnesio 15 d. celebruojamos šv. Mišios aukotojų intencija, meldžiant Pivašiūnų Marijos – Nuliūdusiųjų paguodos užtarimo ir galima pelnyti atlaidus. Plačiau žiūrėti – https://www.pivasiunai.lt/

Kurijos informacija

Scroll to Top