Žolinės atlaidai Pivašiūnuose

Kaip kasmet, rugpjūčio 14 – 22 d. – visą aštuondienį Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, kur nuo senų laikų garsėja užtarimu Švč. Mergelė Marija – Nuliūdusiųjų paguoda, vyko Žolinės atlaidai.

Šiais metais rugpjūčio 15 d. Eucharistijai vadovavo ir homiliją sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis KĖVALAS. Kartu celebravo – Kaišiadorių vyskupai Jonas IVANAUSKAS, Telšių vyskupas Algirdas JUREVIČIUS, Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS, Vilkaviškio vyskupas Rimantas NORVILA, Vilniaus arkivyskupo pagalbininkas vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS ir Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas MATULAITIS. Mišių liturgijoje, kaip kasmet, dalyvavo gausus maldininkų būrys, giedojo jungtinis Kaišiadorių vyskupijos parapijų choras.

Šiais metais Kaišiadorių vyskupija mini palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, mirties 60-mečio sukaktį. Šia proga, Kaišiadorių vyskupo sprendimu, Palaimintojo kūno relikvija stilizuotame relikvijoriuje buvo iškilmingai – procesijoje atnešta prie Mišių altoriaus Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje. Mišiose melsta Palaimintojo užtarimo, o po pamaldų – relikvija buvo perduotas Pivašiūnų šventovei – iškilmingi nunešta ir patalpinta Šv. Kryžiaus altoriuje pastoviam pagerbimui.

Kaišiadorių vyskupas – arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. namų arešte Šeduvoje (Radviliškio r.), sovietų valdžios nušalintas nuo pareigų ir ištremtas už vyskupijos ribų. Palaidotas buvo Kaišiadorių katedros vyskupų kapavietėje – kriptoje. 2017 m., paskelbus Teofilių Matulionį palaimintuoju kankiniu, jo palaikai buvo perkelti į katedros koplyčia ir patalpinti altoriuje – kaip relikvija, skirta pagerbimui.

Kurijos informacija

Scroll to Top