Nauja internetinė svetainė, skirta Palaimintajam Mykolui Giedraičiui

Gegužės 4 d. liturgijoje minit Palaimintąjį Mykolą Giedraitį, Kaišiadorių vyskupas paskelbė, jog 2025 metais bus švenčiamas šio Lietuvai brangaus asmens – Palaimintojo Mykolo gimimo 600 metų Jubiliejus, žr. plačiau: https://kaisiadoriuvyskupija.lt/palaiminto-mykolo-giedraicios-gimimo-600-metu-sukaktis-2025-metais/

Arėjant Palaimintojo Mykolo Giedraičio gimimo Jubiliejui, Kaišiadorių vyskupija parengė ir gegužės 4 dieną atvėrė naują internetinę svetainę, skirtą Palaimintajam – žr.: https://mykolasgiedraitis.lt (mykolasgiedraitis.lt). Svetainė palaipsniui bus pildoma nauja – aktualia informacija.

Kurijos informacija (gt)

Scroll to Top