ŽASLIAI. Šv. Jurgio parapija

Adresas: Vytauto g. 12, Žasliai, 56412 Kaišiadorių r.
Koplyčia: Guronyse
Pamaldų laikas: sekmadienį - 9 ir 11.30 val.

Dvasininkai

Klebonas
kun.
teol. mgr.
(*2006 05 23)
Tel.: +370 676 27 679
El. p.: algis.ananis@gmail.com
Adresas: Bažnyčios g. 4, Žasliai, 56412 Kaišiadorių r.
Rezidentas
kun.
teol. ir bažn. t. lic.
(*2023 07 28)
Kaišiadorių vyskupijos tribunolo viceoficiolas
Tel.: +370 698 16 142
Adresas: Bažnyčios g. 5, Žasliai, 56412 Kaišiadorių r.
Scroll to Top