Author name: ADMINISTRATORIUS

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS (2020)

Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. (Lk 2, 10-11). Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! Švenčiame Jėzaus Kristaus gimimą. Šloviname Viešpatį ir dėkojame Jam, kad atėjo į žemę mūsų išgelbėti. Iš meilės mums tapo žmogumi, …

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS (2020) Read More »

Šv. Kalėdų laiko liturgija – šv. Mišių transliacijos per televiziją (2020)

[ad_1] Gruodžio 24 d.: – 19 val. – Kalėdų nakties šv. Mišios iš Vilniaus arkikatedros bazilikos, žr. LRT Plius; – 20.30 val. – Kalėdų nakties šv. Mišios iš Vatikano bazilikos, žr. LRT. Gruodžio 25 d.: – 12.55 val. – Popiežiaus PRANCIŠKAUS kalėdinis sveikinimas Miestui ir Pasauliui („Urbi et Orbi“) iš Vatikano, žr. LRT. Kitos Mišių …

Šv. Kalėdų laiko liturgija – šv. Mišių transliacijos per televiziją (2020) Read More »

Bažnyčioje skelbiami Šv. Juozapo ir Šeimos metai (2020)

[ad_1] Šv. Juozapo metai, prasidėję 2020 m. gruodžio 8 d., tęsis dvylika mėnesių iki Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės 2021 m.., žr. plačiau: Vaticanews … Šeimos metai bus minimi nuo 2021 m. kovo 19 d., kai liturgijoje švenčiama Bažnyčios ir Šventosios šeimos globėjo šv. Juozapo šventė, ir truks iki 2022 m. birželio 26-osios. Tą dieną planuojama užbaigti …

Bažnyčioje skelbiami Šv. Juozapo ir Šeimos metai (2020) Read More »

Svarbi informacija dėl Bažnyčios veiklos kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas (2020)

[ad_1] Kol galios Lietuvos vyriausybės paskelbtas karantinas, tikintieji įleidžiami į bažnyčią su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių – 2 m (10 kv. m ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, išskyrus šeimos narius). Jaučiant simptomus, būdingus peršalimo ligoms dera susilaikyti …

Svarbi informacija dėl Bažnyčios veiklos kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas (2020) Read More »

Svarbi informacija dėl sielovados pandemijos metu (2020-10-30)

[ad_1] Lietuvoje sparčiai didėjant susirgimų COVID-19 skaičiui, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, nuoširdžiai dėkojame stovintiems pirmosiose kovos su pandemija gretose – medikams, slaugytojams, savanoriams, Caritas darbuotojams bei visiems, kurie lydi jų misiją savo malda. Vieni kitiems pagelbėdami, atsakingai elgdamiesi, išlaikydami ramybę, likime ir toliau susitelkę bei saugokime vieni kitus. Raginame jus bažnyčiose, parapijų …

Svarbi informacija dėl sielovados pandemijos metu (2020-10-30) Read More »

Lapkričio mėnesį atlaidai mirusiems (2020)

[ad_1] Apaštalinė Penitenciarija paskelbė, kad šiais metais, atsižvelgiant į nepaprastąją pandemijos padėtį, Vėlinių aštuondienio visuotinius atlaidus, kurie skirti skaistykloje esančių sielų naudai, galima gauti visą lapkričio mėnesį, skaityti plačiau – LVK Naujienos – 2020-10-23 … [ad_2]

Misijų mėnuo ir Rožinio malda (2020) …

[ad_1] Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. 2019 m. Ypatingojo misijų mėnesio tema buvo „Pakrikštyti ir siunčiami“. Siekta raginti visus tikinčiuosius aktyviai dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje. Šiųmetė tema – „Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8). Lietuvos tikintieji spalį tradiciškai meldžiasi Švč. Mergelės Marijos rožinį. Melstis galima bendrijoje ir individualiai, tačiau …

Misijų mėnuo ir Rožinio malda (2020) … Read More »

Tikintieji bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose raginami laikytis atstumo, dėvėti veidą dengiančias kaukes (2020-08-21)

[ad_1] Lietuvoje padaugėjus apsikrėtimų Covid-19 skaičiui, Lietuvos vyskupai primena visiems tikintiesiems pareigą saugoti save ir kitus tiek bažnyčiose, tiek ir bažnytiniuose renginiuose. Dėl šios priežasties primenama laikytis tų nuostatų, kurie buvo paskelbti Lietuvos vyskupų konferencijos 2020 m. liepos 31 d. pranešime Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose. Šio pranešimo tekstą galima rasti …

Tikintieji bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose raginami laikytis atstumo, dėvėti veidą dengiančias kaukes (2020-08-21) Read More »

Kardinolo Vincento SLADKEVIČIAUS gimimo 100-čio Jubiliejus Kaišiadorių vyskupijoje (2020)

2020 m. rugpjūčio 23 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100-čio Jubiliejus. Kardinolas gimė Kaišiadorių vyskupijoje ir buvo ligametis jos ganytojas. Iškilmingų Šv. Mišių įžangoje kalbėjęs Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas sakė: „Padaryk mane gerumo ženklu. Tokį šūkį savo tarnystei buvo pasirinkęs kardinolas Vincentas Sladkevičius, kurio gimimo 100 metų Jubiliejų švenčiame. Švęsdami Jubiliejų, …

Kardinolo Vincento SLADKEVIČIAUS gimimo 100-čio Jubiliejus Kaišiadorių vyskupijoje (2020) Read More »

Kardinolo A. J. BAČKIO pamokslas minint kardinolo V. Sladkevičiaus 100 metų Jubiliejų Kaišiadorių katedroje (2020)

Tikrai verta ir teisinga ne tik prisiminti, bet ir dėkoti Dievui už ganytojus, kurie visu savo gyvenimu – malda, žodžiu ir darbais – vedė jiems patikėtą Dievo tautą išganymo keliu! Šiandien esame Kaišiadorių katedroje, kur tikintieji gyvai matė ir girdėjo savo ganytojo Vincento Sladkevičiaus žodžius. Žvelgiant į kardinolo Vincento gyvenimą, drauge su apaštalu Pauliumi norisi …

Kardinolo A. J. BAČKIO pamokslas minint kardinolo V. Sladkevičiaus 100 metų Jubiliejų Kaišiadorių katedroje (2020) Read More »

Kardinolo Vincento SLADKEVIČIAUS gimimo 100-čio sukaktis (2020)

2020 m. – kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100-metis. Šis iškilus dvasininkas gimė 1920 m. rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių vyskupijoje, Žaslių parapijoje, Guronių kaime (Kaišiadorių r.). Kunigu įšventintas 1944 m. Darbavosi įvairiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose, taip pat Kauno kunigų seminarijoje – dvasios tėvo pareigose. Pal. arkivysk. Teofilius Matulionis 1957 m. Vincentą Sladkevičių konsekravo vyskupu – savo …

Kardinolo Vincento SLADKEVIČIAUS gimimo 100-čio sukaktis (2020) Read More »

Telšių vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose (2020-08-15)

[ad_1] „Šiandien į dangų yra paimta Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja, visos Bažnyčios amžinojo išaukštinimo pradžia ir paveikslas, o žemės keleiviams tikrosios vilties ir paguodos žvaigždelė“ – tokiais žodžiais Bažnyčia džiaugiasi Mergelės Marijos išaukštinimu. Seniausias šios šventės aprašymas yra likęs iš 4 amžiaus. Istorikas Epifanijas aprašo, jog krikščionys šventė Marijos paėmimo į dangų šventę. Šiame aprašyme …

Telšių vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose (2020-08-15) Read More »

ŽOLINĖS atlaidai Pivašiūnuose – 2020 08 14-22

[ad_1] Kaip kasmet, rugpjūčio 14–22 d. – visą aštuondienį Pivašiūnuose (Alytaus r.), svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, vyko Žolinės atlaidai. Atlaidų programa, žr. – Pivasiunai.lt… Šiemet atlaidai buvo švenčiami neįprastomis salygomis, atsižvelgianti į saugumo reikalavimus dėl koronaviruso – dėvint veido kaukes, laikantis atstumo, žr. plačiau: LVK Naujienos… Pagrindinę atlaidų dieną – rugpjūčio 15 d. – …

ŽOLINĖS atlaidai Pivašiūnuose – 2020 08 14-22 Read More »

Kaišiadorių vyskupo ganytojinis laiškas, švenčiant kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100 metų Jubiliejų (2020)

[ad_1] Brangūs broliai ir seserys! Su dėkingumu Dievo apvaizdai šiais metais rugpjūčio 20 dieną švenčiame kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100 metų Jubiliejų. Meldžiamės dėkodami už jo gyvenimą ir tarnystę, ištikimybę ganytojo pašaukimui, tvirtą tikėjimą, gyvą viltį ir veiklią meilę; už gilų dvasingumą ir iš Eucharistijos, Dievo žodžio bei kančia pažymėtos žmogiškos patirties plaukiančią išmintį; už …

Kaišiadorių vyskupo ganytojinis laiškas, švenčiant kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100 metų Jubiliejų (2020) Read More »

Mirė kunigas Jonas ZUBRUS SJ, ilgus metus darbavęsis Kaišiadorių vyskupijoje (1924-1957-2020)

[ad_1] Kunigas Jonas Zubrus mirė šių metų rugpjūčio 3 d. Jėzuitų vienuolijos namuose Kaune ir buvo pašarvotas Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje. Laidotuvių liturgijai – rugpjūčio 5 d. vadovavo vienuolijos namų vyresnysis – kun. A. Gudaitis SJ, palaidojo Kauno – Petrašiūnų kapinėse, vienuolių jėzuitų kapavietėje. Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie! Gyvenimo aprašymas Jonas Zubrus gimė …

Mirė kunigas Jonas ZUBRUS SJ, ilgus metus darbavęsis Kaišiadorių vyskupijoje (1924-1957-2020) Read More »

Kunigu įšventintas Gintas PETKEVIČIUS (2020-07-05)

[ad_1] Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas 2020 m. liepos 5 d. Kaišiadorių katedroje įšventino kunigu Gintą Petkevičių. Gintas Petkevičius gimė Kaišiadoryse, kur baigė gimnaziją, po to vienerius metus studijavo Kauno technologijų universitete. 2012-17 m. studijavo Kauno VDU Katalikų teologijos fakultete bakalauro programoje, o 2017-19 m. – pastoracinės teologijos programoje ir įgijo licencijato laipsnį. Tame tarpe, pagal …

Kunigu įšventintas Gintas PETKEVIČIUS (2020-07-05) Read More »

Kaišiadorių vyskupijos kunigų paskyrimai – liepos mėn. (2020)

[ad_1] Mons. Vytautas Kazys Sudavičius dėl kanoninio amžiaus atleistas iš Aukštadvario parapijos klebono ir Šv. Domininko bažnyčios rektoriaus pareigų ir paskirtas Žaslių parapijos rezidentu. Kun. Juozas Bakšys atleistas iš Butrimonių ir Dusmenų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Aukštadvario ir Vytautavos parapijų klebonu. Kun. Virgilijus Balnys atleistas iš Kernavės ir Musninkų parapijų klebono pareigų ir paskirtas …

Kaišiadorių vyskupijos kunigų paskyrimai – liepos mėn. (2020) Read More »

Scroll to Top